Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning Gå til delmål 11.6
Delmål 11.7: Delmål 11.7

Delmål 11.7

Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

Gå til delmål 11.a Gå til delmål 11.a: Styrk god national og regional byplanlægning

Indikatorer

11.7.1

11.7.2

Andel af personer, der er ofre for fysisk eller seksuel chikane, opdelt på køn, alder, handicap og ulykkessted, indenfor de seneste 12 måneder

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret:

20-07-2022