Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning Gå til delmål 11.6
Delmål 11.7: Delmål 11.7

Delmål 11.7

Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

Gå til delmål 11.a Gå til delmål 11.a: Styrk god national og regional byplanlægning

Indikatorer

11.7.1

11.7.2

Download data

Forklaring

Indikatoren belyser borgernes mulighed for adgang til fælles offentlige arealer i danske byer. I nærværende opgørelse er byernes offentligt tilgængelige arealer blevet underopdelt i tre arealtyper: 1) Stier, gader og veje, 2) Grønne arealer – herunder skove, parker og andre naturområder m.m., 3) Andre åbne arealer – herunder arealer omkring uddannelsesinstitutioner, idrætshaller og friluftsbade, rådhuse, holdepladser for offentlig trafik, sygehuse, biblioteker o. lign., hvortil der er en registreret vej/sti. Hertil kommer arealer uden eller med en yderst begrænset bygningsmasse (byggegrunde, boldbaner o. lign.).

Kun arealer under åben himmel er medtaget. Større overdækkede offentligt tilgængelige arealer som f.eks. butikscentre og ventesale/perroner på jernbanestationer er ikke medtaget.

Opgørelsen er foretaget af SDFE og Danmarks Statistik i samarbejde på basis af Matrikelkortet, Danske stednavne og GeoDanmark-data fra Kortforsyningen samt markkort og markblokke fra Landbrugsstyrelsen.


Senest opdateret:

27-01-2021