Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.4: Beskyt verdens kultur- og naturarv Gå til delmål 11.4
Delmål 11.5: Delmål 11.5

Delmål 11.5

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt med fokus på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.

Gå til delmål 11.6 Gå til delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Indikatorer

11.5.1

11.5.2

Direkte økonomisk tab i forbindelse med katastrofe i forhold til det globale BNP, herunder katastrofeskader på central infrastruktur og afbrydelse af basale tjenesteydelser

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret:

27-01-2022

Del sidens indhold: