Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.4: Beskyt verdens kultur- og naturarv Gå til delmål 11.4
Delmål 11.5: Delmål 11.5

Delmål 11.5

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt med fokus på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.

Gå til delmål 11.6 Gå til delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Indikatorer

11.5.1

11.5.2

Antal døde, forsvundne personer og personer, som er berørt af katastrofe pr. 100.000 mennesker

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Med katastrofer forstås en seriøs forstyrrelse af funktionerne i et fællesskab eller samfund med omfattende menneskelige, materiel, økonomisk eller miljømæssige tab og effekter, som overstiger det ramte fællesskabs eller samfunds mulighed for at håndtere katastrofen ved hjælp af egne midler. Danmark udarbejder ikke statistikker på området med denne definition, men Danmark Statistik vurderer at antallet af døde og forsvundne er nul eller meget lavt. Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik om antal berørte personer af katastrofer.

Senest opdateret:

02-08-2022