Gå til sidens indhold
Gå til delmål 9.2: Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering Gå til delmål 9.2
Delmål 9.3: Delmål 9.3

Delmål 9.3

Små industri- og andre virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder til en overkommelig pris skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

Gå til delmål 9.4 Gå til delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Indikatorer

9.3.1

9.3.2

Download data

Forklaring

Tallene er estimeret af Danmarks Statistik, baseret på ad hoc undersøgelser af små og mellemstores virksomheders adgang til finansiering. I den undersøgelse spørges blandt andet til, om virksomhederne har søgt om og opnået lån, men ikke om der er et eksisterende lån, og estimatet er derfor baseret på dels disse spørgsmål og dels antagelser om bl.a. varigheden af lån og kredit.

Senest opdateret:

11-06-2020

Del sidens indhold: