Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Gå til delmål 9.2: Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering Gå til delmål 9.2
Delmål 9.3: Delmål 9.3

Delmål 9.3

Små industri- og andre virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder til en overkommelig pris skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

Gå til delmål 9.4 Gå til delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Indikatorer

9.3.1

9.3.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af Regnskabsstatistikken for de private byerhverv, som andelen af de små industrivirksomheder værditilvækst i forhold til den samlede værditilvækst inden for industri. Med små virksomheder menes virksomheder med under 20 beskæftigede.

Senest opdateret:

06-06-2020

Del sidens indhold: