Gå til sidens indhold
Gå til delmål 4.1: Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle Gå til delmål 4.1
Delmål 4.2: Delmål 4.2

Delmål 4.2

Inden 2030 skal alle piger og drenge sikres adgang til dagtilbud af høj kvalitet, så de er klar til grundskolen.

Gå til delmål 4.3 Gå til delmål 4.3: Giv alle mulighed for videregående uddannelse

Indikatorer

4.2.1

4.2.2

Andel af børn i alderen 24-59 måneder, der udvikler sig alderssvarende i forhold til deres sundhedstilstand, læring og trivsel, efter køn

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Dog har alle børn i Danmark mulighed for at blive passet i eller uden for hjemmet. I institutioner eller dagpleje er der opsyn og krav til kvaliteten af pasningen samt fagpersoner, der følger børns trivsel og læring.

Senest opdateret:

13-07-2022