Gå til sidens indhold
Delmål 4.1: Delmål 4.1

Delmål 4.1

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Gå til delmål 4.2 Gå til delmål 4.2: Giv lige adgang til ordentlige børnehaveklasser

Indikatorer

4.1.1

4.1.2

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i andel af 18-årige, der har fuldført grundskolen samt andel af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse fordelt på køn.

Senest opdateret:

18-05-2022

Del sidens indhold: