Gå til sidens indhold
Delmål 4.1: Delmål 4.1

Delmål 4.1

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Gå til delmål 4.2 Gå til delmål 4.2: Giv lige adgang til ordentlige børnehaveklasser

Indikatorer

4.1.1

4.1.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Indikatoren viser andelen af elever som ved afgangsprøven efter 9. klasse har fået karakteren 2, 4, 7, 10 eller 12 i henholdsvis dansk læsning og matematiske færdigheder i det pågældende år (e.g. 2023 refererer til skoleåret 2022-2023).

Senest opdateret:

25-10-2023