Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Delmål 4.1: Delmål 4.1

Delmål 4.1

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Gå til delmål 4.2 Gå til delmål 4.2: Giv lige adgang til ordentlige børnehaveklasser

Indikatorer

4.1.1

4.1.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet er elever ved afslutning af 9. klasse med karakteren 2, 4, 7, 10, 12 i henholdsvis læsning og matematiske færdigheder er sat i forhold til antallet af elever som har fået en karakter i henholdsvis læsning og matematiske færdigheder i alt det aktuelle skoleår.

Senest opdateret:

02-11-2021

Del sidens indhold: