Gå til sidens indhold
Gå til delmål 2.4: Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig Gå til delmål 2.4
Delmål 2.5: Delmål 2.5

Delmål 2.5

Inden 2020 skal den genetiske diversitet bevares for såsæd, kultiverede planter, landbrugsopdræt og husdyr, samt deres relaterede vilde arter, herunder gennem fornuftigt forvaltede og diversificerede såsæd- og plantegenbanker på nationalt, regionalt og internationalt niveau, og der skal fremmes adgang til, samt lige fordeling af fordelene ved udnyttelse af de genetiske ressourcer og den associerede traditionelle viden, som internationalt aftalt.

Gå til delmål 2.a Gå til delmål 2.a: Investér i landbrugets infrastruktur og teknologi

Indikatorer

2.5.1

2.5.2

Download data

Forklaring

Bliver opdateret.

Senest opdateret:

21-05-2021

Del sidens indhold: