Gå til sidens indhold
Gå til delmål 1.5: Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer Gå til delmål 1.5
Delmål 1.a: Delmål 1.a

Delmål 1.a

Der skal sikres en betydelig mobilisering af ressourcer fra en række forskellige kilder, herunder gennem øget udviklingssamarbejde, med henblik på at tilvejebringe tilstrækkelige og forudsigelige midler til udviklingslandene, i særdeleshed de mindst udviklede lande, til gennemførelse af programmer og politikker for at udrydde fattigdom i alle dens dimensioner.

Gå til delmål 1.b Gå til delmål 1.b: Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Indikatorer

1.a.1

1.a.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er opgjort med udgangspunkt i nationalregnskabstal for offentlig forvaltning og service. Indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i de internationale nationalregnskabsmanualer ESA2010 og SNA2008.

Senest opdateret:

14-01-2022

Del sidens indhold: