Gå til sidens indhold
Gå til delmål 1.5: Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer Gå til delmål 1.5
Delmål 1.a: Delmål 1.a

Delmål 1.a

Der skal sikres en betydelig mobilisering af ressourcer fra en række forskellige kilder, herunder gennem øget udviklingssamarbejde, med henblik på at tilvejebringe tilstrækkelige og forudsigelige midler til udviklingslandene, i særdeleshed de mindst udviklede lande, til gennemførelse af programmer og politikker for at udrydde fattigdom i alle dens dimensioner.

Gå til delmål 1.b Gå til delmål 1.b: Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Indikatorer

1.a.1

1.a.2

Samlet officiel udviklingsbistand fra alle donorer hvis indsats er koncentreret omkring fattigdomsbekæmpelse, opgjort som andel af modtagerlandets BNI

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret:

15-08-2022

Del sidens indhold: