Gå til sidens indhold
Gå til delmål 1.3: Indfør sociale sikkerhedsnet Gå til delmål 1.3
Delmål 1.4: Delmål 1.4

Delmål 1.4

Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.

Gå til delmål 1.5 Gå til delmål 1.5: Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer

Indikatorer

1.4.1

1.4.2

Andel af befolkningen, der bor i husstande med adgang til basale service ydelser

100 procent

Forklaring

Det vurderes at mere end 99% danske husstande har adgang til rindende vand inden for 30 minutters gang, toilet faciliteter, basale hygiejne faciliteter til for eksempel håndvask, elektricitet, afhentning af affald, veje, basal sundhedspleje og uddannelse. IT-undersøgelsen har de seneste år vist at mellem 93 og 98 pct. af husstande med 16-74 årige har adgang til internettet.

Senest opdateret:

13-07-2022