Gå til sidens indhold

Færre 65-70-årige modtager boligydelse

Boligstøtte december 2020

I december 2020 modtog 279.000 folke- og førtidspensionister boligydelse, hvilket er 0,6 pct. færre end året før. Antallet af 65-70 årige, der modtog boligydelse, faldt med 8,0 pct. mens antallet af modtagere over 70 år steg med 2,1 pct. Udviklingen afspejler dels den voksende befolkning, herunder gruppen af pensionister, og dels at færre 65-70-årige går på pension. De 65-70 årige, som ikke er gået på pension, er kun berettigede til boligsikring. Af samme årsag er antallet af 65-70 årige, som modtager boligsikring også vokset fra 200 i 2018 til 5.000 i december 2020.

Aldersfordelingen blandt boligstøttemodtagere i december 2018-2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bost64

Flere førtidspensionister får boligsikring

I december 2020 modtog 55.800 førtidspensionister boligsikring - en stigning på hele 12 pct. i forhold til 2019. Der findes to former for boligstøtte: Boligydelse og boligsikring. Kriterierne for tildeling af boligydelse er mildere, og de udbetalte beløb er gennemsnitligt højere. Personer, der fik tilkendt førtidspension før 2003, er berettiget til boligydelse, hvorimod nyere førtidspensionister kun kan tildeles boligsikring. Gruppen af førtidspensionister, der modtager boligsikring, har således været voksende i takt med antallet af nye førtidspensionister siden da. Derudover er det samlede antal af førtidspensionister vokset i løbet af 2020 blandt andet som følge af højere pensionsalder og indførelsen af seniorpension. Seniorpensionister indgår i opgørelsen af førtidspensionister, da seniorpension er en form for førtidspension for personer med mindre end seks år til pensionsalderen.

Antal husstande, der modtog boligstøtte i decemberKilde:www.statistikbanken.dk/bost63

Boligstøtte til folke- og førtidspensionister stiger mest

pct. mere end i 2019. Boligsikring til førtidspensionister steg med 2,2 pct. Hvad angår husstande uden pensionister var den gennemsnitlige boligsikring 1.236 kr. pr. måned, hvilket kun er 0,2 pct. mere i forhold til december 2019. Til sammenligning steg forbrugerprisindekset for husleje med 1,0 pct. i samme periode.

Boligstøtte i december måned

 

Husstande
 

Udbetalt beløb
 

Gnsntl. beløb pr. husstand

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

 

antal

1.000kr.

kr.

Boligstøtte i alt

595199

599863

1281536

1308050

2153

2181

Boligsikring til ikke-pensionister

264431

264955

326425

327598

1234

1236

Heraf almindelige lejere

264114

264676

325617

326861

1233

1235

Boligsikring til førtidspensionister1

49972

55801

86870

99138

1738

1777

Boligydelse til pensionister

280796

279107

868242

881314

3092

3158

Heraf almindelige lejere

217312

214220

623236

625395

2868

2919

Heraf pensionister i ældreboliger

53899

56196

229512

241752

4258

4302

1 Boligsikring til førtidspensionister, som er tildelt førtidspension efter 1. januar 2003.
Anm: Total udbetalt beløb og gennemsnitlig beløb pr. husstand er beløb, hvor kontanthjælpsloftsreduktion er trukket fra.
Kilde: www.statistikbanken.dk/10047

Nyt fra Danmarks Statistik

29. marts 2021 - Nr. 113

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Boligstøtte ydes efter ansøgning enten som boligsikring eller som boligydelse. Boligsikring tildeles hovedsageligt lejere, som ikke er pensionister, samt til førtidspensionister som har fået tildelt førtidspension efter 1. januar 2003. Denne gruppe kan få boligsikring både til leje-, andels- og ejerboliger, mens boligydelse udelukkende tildeles pensionister. Boligydelse kan tildeles, hvad enten pensionisten er lejer eller bor i andels- eller ejerbolig. Boligsikring eller boligydelse kan også tildeles bofællesskaber. Boligstøtte er især afhængig af husstandens samlede indkomst og formue, huslejens og boligens størrelse. Reglerne er mere fordelagtige for pensionister (boligydelse) end for andre (boligsikring).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation