Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Færre på offentlig forsørgelse, men flere på SU

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 3. kvt. 2020

Fra andet til tredje kvartal 2020 faldt antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, med 6.900 personer til 761.200. Dette fald bør dog ses i lyset af den markante stigning på 62.700 i løbet af første halvår af 2020 som følge af COVID-19-nedlukningerne fra og med marts 2020. Samtidig med det let faldende antal offentligt forsørgede, steg antallet af SU-modtagere fra andet kvartal med 4.300 til 318.100 i tredje kvartal. Tallene i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Markant fald i antallet af nettoledige

Fra andet til tredje kvartal faldt antallet af nettoledige med 18.900. Dette fald fordeler sig på 14.000 færre ledige dagpengemodtagere og 4.900 færre ledige kontanthjælpsmodtagere.

Færre på 'passiv' kontanthjælp, jobafklaring og ledighedsydelse

Fra andet til tredje kvartal faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige, med 4.500 til 70.400, jobafklaring faldt med 3.200 til 14.900, mens antallet af personer på ledighedsydelse faldt med 1.400 til 17.000 i tredje kvartal 2020.

Flere i aktivering og på førtidspension, feriedagpenge og efterløn

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af personer i virksomhedspraktik med 5.100 til 11.200, vejledning og opkvalificering i alt steg med 4.100 til 21.600, antallet af førtidspensionister steg med 3.700 til 216.400, antallet af personer i fleksjob steg med 2.100 til 74.600, antallet af personer på feriedagpenge steg med 2.000 til 4.900, mens antallet af efterlønsmodtagere steg med 1.300 til 49.800 i tredje kvartal 2020.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

704914

705271

724000

768019

761155

Nettoledige i alt

86953

88194

94916

143174

124306

Ledige dagpengemodtagere

72071

73449

80124

119890

105909

Ledige kontanthjælpsmodtagere

14882

14745

14792

23283

18397

Feriedagpenge

3753

3636

3384

2836

4875

Vejledning og opkvalificering i alt

24762

23195

21656

17454

21598

Vejledning og opkvalificering (d)

3485

3225

2893

2306

4359

Vejledning og opkvalificering (k)

20391

19108

17927

14489

16057

Jobrettet uddannelse (d) 

885

863

836

659

1182

Støttet beskæftigelse i alt

100208

100733

98253

85332

92819

Virksomhedspraktik(d)

3436

3454

2872

451

2417

Virksomhedspraktik(k)

14144

13652

11807

5649

8812

Nytteindsats (k)

998

1114

972

384

640

Ansættelse med løntilskud (d)

1889

1879

1835

1004

1091

Ansættelse med løntilskud (k)

2653

2555

2515

1779

1775

Jobrotation (d)

161

313

249

192

120

Jobrotation (k)

32

65

53

33

26

Fleksjob1

73117

74023

74429

72445

74583

Skånejob1

3776

3678

3521

3397

3353

Barselsdagpenge i alt2

50634

50321

51190

49913

50640

Tilbagetrækning i alt

253571

252877

255646

264119

269284

Førtidspension3

204716

205331

207334

212620

216364

Efterløn

45981

44827

45554

48511

49834

Fleksydelse

2874

2720

2758

2988

3085

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

185034

186313

198956

205191

197633

Kontanthjælpsmodtagere4

69125

68928

69660

74865

70383

Integrationsydelse5

5033

5112

5256

5670

5684

Revalideringsydelse

751

709

666

633

571

Ledighedsydelse

14651

15019

15550

18396

17036

Sygedagpenge mv.2, 6

56813

57589

68544

67110

68989

Ressourceforløb

20255

20193

20254

20477

20106

Jobafklaringsforløb

18406

18762

19025

18040

14863

SU-modtagere

317937

314632

313070

313814

318089

Anm.: På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i 'aktivering', der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 2. kvt. 2016 er de faktisk indberettede tal for seneste kvartal for syge- og barselsdagpengemodtagere blevet opjusteret inden sæsonkorrektion. Dette gøres i henhold til det forventede opdateringsefterslæb. For 3. kvt. 2020 er det indberettede antal af barsels- og sygedagpengemodtagere ekstraordinært ikke blevet opjusteret, hvilket til dels skyldes øget usikkerhed ved overgang til ny datakilde (KSD) for sygedagpengemodtagerne fra og med data for 1. kvt. 2020.
3 Fra og med 1. kvt.2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension i ovenstående tabel.
4 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
5 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
6 Fra og med første kvartal 2020 er der kommet en ny datakilde til sygedagpengemodtagerne. Derudover har man som led i håndteringen af COVID-19-krisen i løbet af 2020 lempet for adgangen til sygedagpenge, så flere og flere har fået ret til sygedagpenge og typisk også fra og med første sygedag.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

19. januar 2021 - Nr. 18

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. marts 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede