Gå til sidens indhold

Elektricitet trækker forbrugerprisindekset op

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+2,2 %
sept. 2020 - sept. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
sept. 2020 - sept. 2021

Forbruger- og nettoprisindeks september 2021

I september 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 2,2 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden november 2012, hvor årsstigningen var 2,3 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder særligt prisstigninger på elektricitet, der trækker mest op i årsstigningen i forbrugerprisindekset i september. Årsstigningen på 15,2 pct. for elektricitet er den højeste årlige stigning siden december 2008. For varegruppen gas ligger årsstigningen i september 2021 på 52,8 pct., hvilket er den højeste årlige stigning siden juli 1980. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,3 pct. i september, hvilket er en stigning i forhold til måneden før, hvor årsstigningen var 1,0 pct.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Brændstof, elektricitet og gas trækker forbrugerprisindekset op

Stigningen på 2,2 pct. i det samlede forbrugerprisindeks i forhold til samme måned året før er i høj grad påvirket af prisstigninger på varer. I september 2021 var årsstigningen på varer 2,9 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på brændstof, elektricitet og gas. September måneds årsstigning på tjenester lå på 1,6 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på husleje.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på brændstof det seneste år

Transport havde den største årlige prisstigning i september. Stigningen på 4,9 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på benzin og diesel. Beklædning og fodtøj havde det største årlige prisfald på 1,1 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på tøj og sko.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Aug. - sept. 2021

 

 

Sept. 2020 - sept. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,3

 

forbrugerprisindekset

 

2,2

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Tøj

3,11

0,11

 

Benzin og diesel

2,23

0,43

Møbler og boligudstyr

2,33

0,06

 

Elektricitet

2,33

0,36

Tjenester ifm. kultur

2,47

0,04

 

Husleje

22,10

0,29

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Sommerhusleje

0,22

-0,09

 

Charterrejser

0,29

-0,08

Kød

2,60

-0,03

 

Fjernvarme

1,51

-0,06

Vin

0,96

-0,02

 

IT-udstyr

1,12

-0,04

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Tøj, møbler og boligudstyr samt teatre trak indekset op

Fra august til september steg forbrugerprisindekset 0,3 pct. Isoleret set trak prisændringer på tøj, møbler og boligudstyr samt kulturtjenester, herunder især teatre, indekset op med 0,21 procentpoint. Modsat trak prisændringer på sommerhusleje, kød og vin indekset ned med 0,14 procentpoint.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Sept.

 

Aug.

 

Sept.

 

Aug. - sept.
2021
 

Aug. 2020
- aug. 2021
 

Sept. 2020
- sept. 2021
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,5

105,5

105,8

0,3

1,8

2,2

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

104,5

106,1

106,1

0,0

0,6

1,5

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

113,9

119,7

119,3

-0,3

4,6

4,7

Beklædning og fodtøj

3,89

94,0

89,8

93,0

3,6

-0,7

-1,1

Boligbenyttelse, el og varme

30,60

104,2

107,3

107,5

0,2

2,9

3,2

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

96,0

94,4

95,7

1,4

-0,8

-0,3

Sundhed

3,19

103,5

103,9

103,4

-0,5

0,0

-0,1

Transport

11,33

102,3

106,9

107,3

0,4

4,4

4,9

Kommunikation

2,06

82,1

81,7

81,9

0,2

-1,4

-0,2

Fritid og kultur

10,53

104,4

104,8

105,6

0,8

-0,3

1,1

Uddannelse

0,97

115,3

118,2

118,2

0,0

2,5

2,5

Restauranter og hoteller

4,78

107,9

112,4

111,1

-1,2

2,4

3,0

Andre varer og tjenester

9,85

106,4

108,2

108,1

-0,1

1,6

1,6

Varer

50,04

98,9

101,2

101,8

0,6

2,4

2,9

Tjenester

49,96

107,8

109,5

109,5

0,0

1,2

1,6

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

104,2

105,3

105,6

0,3

1,0

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,7

105,5

105,8

0,3

1,5

2,0

HICP i alt

102,9

105,0

105,4

0,4

1,8

2,4

HICP-CT i alt

102,9

104,7

105,1

0,4

1,6

2,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Højere priser på tøj og sko den seneste måned

Den seneste måned steg beklædning og fodtøj med 3,6 pct. Restauranter og hoteller har haft det største prisfald. Prisfaldet på 1,2 pct. skyldes hovedsageligt lavere priser på sommerhusleje.  

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+2,2 %
sept. 2020 - sept. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
sept. 2020 - sept. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

11. oktober 2021 - Nr. 369

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation