Gå til sidens indhold

Prisstigninger på elektricitet

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,6 %
juli 2020 - juli 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
juli 2020 - juli 2021

Forbruger- og nettoprisindeks juli 2021

I juli 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,6 pct. i forhold til samme måned året før. Stigningen er lavere end i juni, hvor den årlige stigning var 1,7 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder særligt prisstigninger på elektricitet, der trækker mest op i årsstigningen i forbrugerprisindekset i juli. Modsat trækker fritid og kultur forbrugerprisindekset ned, hvilket i høj grad skyldes charterrejser. Denne negative effekt på årsstigningen fra charterrejser i juli 2021 skyldes i høj grad, at vægten på charterrejser er markant mindre under COVID-19. Læs mere på emnesiden under Vægtgrundlag i dokumentet Vægte 2021 og COVID-19. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 0,9 pct. i juli, hvilket er et fald i forhold til måneden før, hvor årsstigningen var 1,3 pct.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Brændstof, tobak og elektricitet trækker forbrugerprisindekset op

Stigningen på 1,6 pct. i det samlede forbrugerprisindeks i forhold til samme måned året før er især påvirket af prisstigninger på varer. I juli 2021 var årsstigningen på varer 2,4 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på brændstof, tobak og elektricitet. Juli måneds årsstigning på tjenester lå på 1,0 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på husleje.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på tobak det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i juli. Stigningen på 9,8 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på tobak. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 2,4 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på internetabonnementer.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Juni - juli 2021

 

 

Juli 2020 - juli 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,7

 

Forbrugerprisindekset

 

1,6

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Elektricitet

2,33

0,19

 

Benzin og diesel

2,23

0,40

Sommerhusleje

0,22

0,16

 

Tobak

2,13

0,36

Charterrejser

0,29

0,09

 

Elektricitet

2,33

0,30

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

3,11

-0,13

 

Charterrejser

0,29

-0,28

Sko

0,78

-0,04

 

Flyrejser

0,14

-0,13

It-udstyr

1,12

-0,02

 

Sommerhusleje

0,22

-0,07

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet, sommerhusleje og charterrejser trak indekset op

Fra juni til juli steg forbrugerprisindekset 0,7 pct. Isoleret set trak prisændringer på elektricitet, sommerhusleje og charterrejser indekset op med 0,44 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj, sko og it-udstyr indekset ned med 0,19 procentpoint.

Højere priser på sommerhusleje den seneste måned

Den seneste måned har restauranter og hoteller haft den største prisstigning. Stigningen på 3,5 pct. skyldes primært højere priser på sommerhusleje. Beklædning og fodtøj faldt 4,3 pct., hvilket især kan henføres til sommerudsalg på tøj og sko.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bortfald i juli grundet COVID-19-restriktioner

I juli er bortfaldet af prisobservationer marginalt større end sædvanligt. Det har ikke været muligt at indhente knap 1,0 pct. af prisobservationerne i juli. I juli 2021 har det igen været muligt at indsamle priser på charterrejsedestinationer. Det betyder, at der fra og med juli 2021 ikke længere er brancher, der er helt lukket ned i forhold til indsamlingen til forbruger- og nettoprisindekset. Det betyder, at den beregnede prisudvikling i juli 2021 er baseret på faktisk observerede priser på tværs af alle brancher, mens det ikke har været nødvendigt at estimere priser for nedlukkede brancher.

Læs mere på emnesiden om forbrugerprisindekset og COVID-19.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Juli

 

Juni

Juli

Juni - juli 2021

Juni 2020
- juni 2021

Juli 2020
- juli 2021

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

104,0

105,0

105,7

0,7

1,7

1,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

106,6

105,5

107,2

1,6

-0,3

0,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

109,1

118,7

119,8

0,9

13,7

9,8

Beklædning og fodtøj

3,89

89,0

92,1

88,1

-4,3

-0,2

-1,0

Boligbenyttelse, el og varme

30,6

104,2

106,3

107,0

0,7

2,0

2,7

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

97,2

95,0

95,7

0,7

-1,6

-1,5

Sundhed

3,19

104,2

104,5

103,9

-0,6

-0,4

-0,3

Transport

11,33

103,2

106,1

107,3

1,1

4,0

4,0

Kommunikation

2,06

82,6

80,5

80,6

0,1

-3,8

-2,4

Fritid og kultur

10,53

106,6

104,4

105,1

0,7

0,4

-1,4

Uddannelse

0,97

113,1

117,1

117,1

0,0

3,5

3,5

Restauranter og hoteller

4,78

111,5

111,1

115,0

3,5

3,2

3,1

Andre varer og tjenester

9,85

106,6

108,5

108,5

0,0

2,3

1,8

Varer

50,04

98,9

100,6

101,3

0,7

2,3

2,4

Tjenester

49,96

108,8

109,2

109,9

0,6

1,4

1,0

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

104,7

105,2

105,6

0,4

1,3

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

104,6

105,1

105,8

0,7

1,3

1,1

HICP i alt

103,5

104,5

105,3

0,8

1,9

1,7

HICP-CT i alt

103,7

104,2

105,0

0,8

1,3

1,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,6 %
juli 2020 - juli 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
juli 2020 - juli 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2021 - Nr. 285

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation