Gå til sidens indhold

Detailomsætning faldt for tredje måned i træk

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,4 %
juli - august 2021

Detailomsætningsindeks august 2021

Fra juli til august faldt detailsalget med 0,4 pct., korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Dermed er der fald i detailomsætning i alle sommermånederne. Detailsalget er dog fortsat på et højt niveau, idet faldet kommer efter store stigninger i foråret, da butikkerne kunne genåbne efter nedlukningen på grund af COVID-19. Faldet afspejles i forbrugerforventningerne, som viser en nedgang i den aktuelle købelyst blandt danskerne, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:340, mens konjunkturbarometer for detailhandel viser en nedgang i detailhandelens faktiske omsætning, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:303.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Fortsæt faldende omsætning af andre forbrugsvarer

Faldet i den samlede detailomsætning i august skyldes, at andre forbrugsvarer er faldet med 1,8 pct. Dette kunne ikke opvejes af stigninger i varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning mv. på hhv. 0,5 og 2,8 pct. Andre forbrugsvarer dækker blandt andet over internethandel, som kan være berørt af ophævelsen af restriktioner mod COVID-19.

Detailhandlen fortsat på højere niveau end i 2020

Detailomsætningen for august 2021 var 4,0 pct. højere end i samme måned 2020, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Varegruppen beklædning mv., oplevede den største stigning på 27,3 pct. i august i forhold til samme måned sidste år. I samme periode steg andre forbrugesvarer med 6,9 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer faldt med 3,3 pct.  

Sommerhandlen i 2021 er højere end før COVID-19

Den gennemsnitlige detailhandel for sommermånederne juni-august 2021 lå på 116,6 korrigeret for prisudvikling, hvilket er 5,2 indekspoint højere end samme periode 2020 og 10,7 point højere end den 2019. Detailhandlen lå dermed markant højere i sommeren 2021 end før COVID-19. Varegruppen beklædning mv. oplevede den største stigning og var 21,2 pct. højere i sommer 2021 end i sommer 2019.

Detailomsætningsindeks. Juni, juli og augustKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks korrigeret for prisudvikling

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

 

2021

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli*
 

Aug.*
 

 

Mar.
- maj

Juni
- aug.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

122,0

114,0

117,0

115,6

115,5

114,9

 

117,7

115,3

Fødevarer og andre dagligvarer

106,2

98,6

99,3

99,7

99,9

100,3

 

101,4

100,0

Beklædning mv.

98,4

95,5

108,0

113,5

115,9

119,2

 

100,6

116,2

Andre forbrugsvarer

143,8

134,3

137,5

132,8

131,8

129,4

 

138,6

131,3

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

18,7

-6,6

2,6

-1,2

-0,1

-0,4

 

14,9

-2,0

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,3

-7,2

0,7

0,4

0,2

0,5

 

-3,6

-1,4

Beklædning mv.

102,3

-3,0

13,2

5,0

2,1

2,8

 

87,2

15,4

Andre forbrugsvarer

29,7

-6,6

2,4

-3,4

-0,8

-1,8

 

25,6

-5,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2020

2021

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Juni
 

Juli*
 

Aug.*
 

 

Juni
- aug.

Juni
- aug.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

112,9

110,7

109,0

120,3

116,1

113,4

 

110,9

116,6

Fødevarer og andre dagligvarer

106,2

104,7

104,5

103,3

102,1

101,1

 

105,1

102,1

Beklædning mv.

100,6

97,2

88,1

132,1

127,5

112,2

 

95,3

123,9

Andre forbrugsvarer

122,7

120,0

118,5

135,5

128,3

126,7

 

120,4

130,2

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

6,6

7,2

2,1

6,5

4,9

4,0

 

5,3

5,2

Fødevarer og andre dagligvarer

4,5

5,3

1,3

-2,8

-2,5

-3,3

 

3,7

-2,8

Beklædning mv.

-9,6

-5,3

-5,3

31,3

31,2

27,3

 

-6,8

30,1

Andre forbrugsvarer

12,2

11,8

4,2

10,5

6,9

6,9

 

9,3

8,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,4 %
juli - august 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

27. september 2021 - Nr. 346

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation