Gå til sidens indhold

Lille nedgang i detailomsætningen i juli

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,1 %
juni - juli 2021

Detailomsætningsindeks juli 2021

Omsætningen i detailbranchen var 0,1 pct. lavere i juli end juni, korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Efter stigende detailomsætning i foråret er forbrugernes stigende købetrang nu kølet en smule ned. Dette afspejles i forbrugerforventningerne for august, som viser en nedgang i den aktuelle købelyst blandt danskerne, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:296. Detailomsætningen i juli var dog fortsat på et højt niveau, og detailsalget i perioden maj-juli var 2,6 pct. højere end i perioden februar-april.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Faldende omsætning skyldes et fald i salget af andre forbrugsvarer

Faldet i detailsalget fra juni til juli igen skyldes, at faldet i salget af andre forbrugsvarer på 0,7 pct. ikke kunne opvejes af stigninger i salget af varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer samt beklædning mv. på hhv. 0,3 og 1,4 pct. Andre forbrugsvarer dækker blandt andet over internethandel, som kan være berørt af ophævelsen af restriktioner mod COVID-19.

Detailhandel i juli 2021 fortsat på højere niveau end i 2020

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var detailomsætningen 4,8 pct. højere i juli 2021 end 2020. Igen var det varegruppen beklædning mv., der oplevede den største stigning på 29,6 pct. i juli i forhold til samme måned sidste år. I samme periode steg andre forbrugesvarer med 6,9 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer faldt med 2,3 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

 

2021

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni*
 

Juli*
 

 

Feb.
- apr.

Maj.
- juli*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

102,9

122,0

114,0

116,9

115,5

115,4

 

113,0

115,9

Fødevarer og andre dagligvarer

106,6

106,3

98,6

99,2

99,6

99,9

 

103,8

99,6

Beklædning mv.

48,9

98,4

95,3

107,5

112,5

114,1

 

80,9

111,4

Andre forbrugsvarer

110,9

143,8

134,3

137,6

132,9

131,9

 

129,7

134,1

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

3,8

18,6

-6,6

2,6

-1,2

-0,1

 

6,2

2,6

Fødevarer og andre dagligvarer

0,8

-0,3

-7,2

0,7

0,4

0,3

 

0,1

-4,1

Beklædning mv.

16,4

101,1

-3,1

12,9

4,6

1,4

 

13,8

37,7

Andre forbrugsvarer

5,9

29,7

-6,6

2,5

-3,5

-0,7

 

10,9

3,4

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2020

2021

 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Maj
 

Juni*
 

Juli*
 

 

Maj
- juli

Maj
- juli*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

114,1

112,9

110,7

121,2

120,2

116,0

 

112,6

119,2

Fødevarer og andre dagligvarer

111,0

106,2

104,7

104,8

103,2

102,3

 

107,3

103,4

Beklædning mv.

81,7

100,6

97,2

110,2

131,8

125,9

 

93,2

122,6

Andre forbrugsvarer

124,5

122,7

120,0

141,0

135,6

128,3

 

122,4

134,9

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

5,2

6,6

7,2

6,2

6,5

4,8

 

6,3

5,9

Fødevarer og andre dagligvarer

7,7

4,5

5,3

-5,6

-2,8

-2,3

 

5,8

-3,6

Beklædning mv.

-18,3

-9,6

-5,3

34,8

31,1

29,6

 

-10,9

31,7

Andre forbrugsvarer

7,4

12,2

11,8

13,2

10,5

6,9

 

10,4

10,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,1 %
juni - juli 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

26. august 2021 - Nr. 301

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation