Gå til sidens indhold

Laveste antal udmeldinger af folkekirken i 14 år

Sogne 1. januar 2021

I 2020 meldte 9.053 personer sig ud af folkekirken. Det er det laveste antal siden 2007. I den periode har der været store udsving i antallet af årlige udmeldelser. I 2016 var der næsten 25.000, hvilket er 2,7 gange flere end i 2020.

Udmeldelser af folkekirkenKilde: www.statistikbanken.dk/km2

18-33-årige står for halvdelen af alle udmeldelserne

Aldersfordelingen blandt de godt 9.000 personer, der i 2020 meldte sig ud af folkekirken viser, at de 18-33-årige står for 50 pct. af alle udmeldelser. Efter 27-års alderen falder tallet støt og roligt resten af aldrene igennem. Til sammenligning stod de 18-33-årige for 39 pct. af udmeldelserne i 2007 og for 49 pct. i 2016.

Udmeldelser af folkekirken efter alderKilde: www.statistikbanken.dk/km22

Færre og færre er medlem af folkekirken

Andelen af befolkningen 1. januar 2021, der er medlem af folkekirken, er 74 pct. Gennem de seneste 35 år er andelen kun faldet, nemlig fra 88 pct. i 1986 til 74 pct. i dag. Det svarer til et fald på 14 procentpoint.

Andel medlemmer af folkekirkenKilde: www.statistikbanken.dk/km1

8 pct. af indvandrerne og efterkommerne er medlem af folkekirken

Andelen af befolkningen, der er medlem af folkekirken hænger sammen med andelen af indvandrere og efterkommere i Danmark, da en lavere andel blandt indvandrere og efterkommere er medlem. I denne befolkningsgruppe var 8 pct. medlem af folkekirken 1. januar 2021. Blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var andelen på 3 pct.

Andel medlemmer af folkekirken efter herkomstKilde: www.statistikbanken.dk/kmsta001

Nyt fra Danmarks Statistik

11. februar 2021 - Nr. 43

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR). Indplaceringen i sogne sker efter adresserne i CPR. Ved opgørelsen af folketallet 1. januar er udgangspunktet de personer, der på denne dato står tilmeldt folkeregisteret (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer