Gå til sidens indhold

Medlemmer af folkekirken

Hvor mange i Danmark er medlem af folkekirken? Hvor mange melder sig ud? Statistikken om medlemmer af folkekirken omfatter de personer, der har folkeregisteradresse i Danmark. Medlemmer af folkekirken kan fordeles efter bl.a. køn, alder og herkomst.

Udvalgt statistik om Medlemmer af folkekirken

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Medlemmer af folkekirken på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i medlemmer af folkekirken

Her kan du se udviklingen i medlemmer af folkekirken.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.5.2024
Opdateres næste gang
12.8.2024
Kilder

Det Centrale Person Register (CPR) samt indberetninger fra Kirkeministeriet.

Udvikling i udmeldelser af folkekirken

Her kan du se udviklingen i udmeldelser af folkekirken.
Mere om figuren
Seneste opdatering
10.5.2024
Opdateres næste gang
12.8.2024
Kilder

Det Centrale Person Register (CPR) samt indberetninger fra Kirkeministeriet.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Kirkestatistik

Kirkestatistikken giver en oversigt over befolkningens relation til folkekirken. Endvidere opgøres antallet af de forskellige kirkelige handlinger, bl.a. dåb, konfirmationer og begravelser.

Udarbejdelsen af kirkestatistik indledtes i 1974. Der er ikke udarbejdet kirkestatistik for årene 2003-2006. For årene 1984-2002 blev der også udarbejdet statistik for de anerkendte trossamfund, deres medlemmer og handlinger svarende til folkekirkens kirkelige handlinger.

Brug for flere tal om Medlemmer af folkekirken?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx medlemstal fordelt efter køn, alder og geografi.

Kontaktperson for denne statistik

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07