Gå til sidens indhold

2020 gav landbruget næstbedste indkomst i 30 år

Landbrugets bruttofaktorindkomst 2020

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2020 er foreløbigt opgjort til 29,8 mia. kr., hvilket er det højeste siden 2012 og næstbedste de seneste 30 år. Bruttofaktorindkomsten steg med 0,6 mia. kr. i forhold til 2019, hvilket svarer til en stigning på 2 pct. Dette på trods af at forbruget i produktionen steg med 2 mia. kr. Den samlede værdi af salgsprodukterne steg fra 79,1 til 80,8 mia. kr., især fordi værdien af de animalske produkter steg med 4 pct.

Landbrugets bruttofaktorindkomstKilde: www.statistikbanken.dk/lbfi1

Animalske salgsprodukter steg 1,9 mia. kr. i værdi

Den samlede værdi af de animalske salgsprodukter steg med 4 pct. til 51,8 mia. kr. Den blev især trukket op af værdien af svin, der steg med 9 pct. til 27,7 mia. kr. Svin udgør en tredjedel af værdien af landbrugets salgsprodukter. Værdien af kvæg faldt med 8 pct. til 2,8 mia. kr., mens værdien af mælk steg 3 pct. til 16,1 mia. kr. Værdien af pelsskind er foreløbige. I året før nedlukningen af minkproduktionen var auktionspriserne på minkskind meget lave. Produktionen af skind til salg i 2020 er usikker, men det er anslået, at ca. 6 mio. mink er pelset til salg i 2020, og de afsættes tidligst på auktionerne i 2021. Kompensationer for aflivede og destruerede mink indgår ikke i værdien af pelsskind. Øvrige kompensationer i forbindelse med nedlukningen er også uden for indkomstopgørelsen.

Vegetabilske salgsprodukter faldt med 1 pct. i værdi

Værdien af de vegetabilske salgsprodukter faldt med 1 pct. til 29 mia. kr. i 2020, hvilket svarer til et fald på 0,2 mia. kr. Korn, som er den største enkeltpost, faldt med 0,6 mia. kr. til 10,7 mia. kr. Værdien af industrifrø, der hovedsageligt består af raps, faldt til 1,6 mia. kr., hvilket svarer til et fald i værdien på ca. 0,4 mia. kr.

Forbruget i produktionen steg med 3 pct.

Forbruget i produktionen steg med 2 mia. kr. til 62,1 mia. kr. fra 2019 til 2020. Det skyldes især en stigning i den store forbrugspost, foder. Foderstoffer steg med 9 pct. til 28,1 mia. kr., og udgjorde dermed 45 pct. af det samlede forbrug i produktionen. Værdien af forbrugte gødningsstoffer faldt med 10 pct.

Landbrugets bruttofaktorindkomst

 

 

2018
 

2019*
 

2020*
 

Ændring
2019-2020

 

 

mia. kr.

pct.

 

Bruttofaktorindkomst (A-E+F-G)

24,6

29,2

29,8

2

A

Bruttoproduktion (B+C+D)

78,7

83,7

85,8

3

B

Salgsprodukter

73,1

79,1

80,8

2

 

Vegetabilske produkter i alt

26,3

29,3

29,0

-1

 

Korn

10,0

11,3

10,7

-5

 

Animalske produkter i alt

46,8

49,9

51,8

4

 

Kvæg

3,3

3,1

2,8

-8

 

Svin

20,6

25,3

27,7

9

 

Mælk

16,0

15,6

16,1

3

 

Pelsskind

3,8

2,6

1,9

-27

C

Værdi af landbrugsmæssige tjenester

 

 

 

 

 

og sekundære aktiviteter

5,2

5,0

5,0

0

D

Lager- og besætningsforskydninger

0,4

-0,5

0,0

..

E

Forbrug i produktionen i alt

60,7

60,1

62,1

3

 

Energi

3,3

3,0

3,0

0

 

Gødningsstoffer

1,8

2,5

2,2

-10

 

Bekæmpelsesmidler

1,8

2,0

2,0

0

 

Foderstoffer

26,9

25,7

28,1

9

F

Direkte tilskud

7,7

6,7

7,2

6

G

Skatter og afgifter

1,1

1,1

1,1

0

* Foreløbige tal.

Kilde: www.statistikbanken.dk/lbfi1

Nyt fra Danmarks Statistik

26. maj 2021 - Nr. 196

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst følger kalenderåret. Opgørelsen udarbejdes efter EU's fælles retningslinjer og omfatter landbrug, gartneri, pelsdyravl, jagt og biavl. Bruttofaktorindkomsten angiver det beløb, der er til rådighed til aflønning af den samlede arbejds- og kapitalindsats i landbrugssektoren, herunder afskrivninger, forrentning af egen- og fremmedkapital, lønninger og vederlag for landbrugernes egen arbejdsindsats mv. Alle beløb er opgjort i løbende priser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Økonomi for landbrug og gartneri

Anden information

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug