Gå til sidens indhold

Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

Pleje- og ældreboliger 2020

Siden 2010 er antallet af ældre på 75 år og derover, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 58.000 til 52.700 i 2020, svarende til et fald på 9 pct. I samme periode er antallet af ældre i denne aldersgruppe steget med 34 pct. Andelen af den ældre befolkning, som bor i pleje- og ældreboliger, er således faldet. Især er andelen faldet blandt de ældre på 90 år og derover. Her boede 42 pct. af alle ældre på 90 år og derover i en pleje- eller ældrebolig i 2010, og i 2020 var andelen faldet til 34 pct.

Andel af befolkningen, der bor i pleje- og ældreboliger (75 år og derover)Kilde: www.statistikbanken.dk/resi01 og folk1b.

Færre modtager hjemmehjælp

Samtidig med at andelen af ældre i ældre- og plejeboliger er faldet, er antallet af ældre, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp, også faldet. I 2010 modtog 120.300 personer på 75 år og derover hjemmehjælp mod 100.000 i 2019, se www.statistikbanken.dk/aed06. Udviklingen i andelen af ældre i pleje- og ældreboliger samt modtagere af hjemmehjælp kan hænge sammen med, at mange kommuner hhv. forsøger at holde ældre længere tid i eget hjem og bestræber sig på at gøre ældre mere selvhjulpne.

Boligtypen afhænger af alderen

I 2020 bor 73.300 personer i alle aldersgrupper i en pleje- eller ældrebolig. Hvilken boligtype beboerne typisk bor i ændrer sig med alderen. Størstedelen (73 pct.) af beboerne under 65 år bor i almene ældreboliger, som er specielt egnede til ældre og handicappede, men hvor der ikke er personale tilknyttet. Andelen, der bor i en plejebolig, som har fast personale og serviceareal, stiger med alderen, hvilket hænger sammen med, at plejebehovet typisk vokser med alderen. 67 pct. af beboerne på 90 år og derover bor i en plejebolig i 2020.

Beboere i pleje- og ældreboliger fordelt på alder og boligtype. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/resi01.

Antallet af pleje- og ældreboliger falder

Siden 2010 er antallet af pleje- og ældreboliger samlet set faldet fra 82.100 til 78.900 i 2020, hvilket svarer til et fald på 4 pct. Plejeboliger, som nu udgør mere end halvdelen af alle pleje- og ældreboliger, er steget med 13 pct. i perioden. Denne boligtype afløser på sigt plejehjemsboliger og beskyttede boliger, som er under udfasning, og nu tilsammen udgør under 5 pct. af alle pleje- og ældreboliger. Antallet af friplejeboliger er i fortsat vækst og er steget næsten 200 pct. siden 2010, men udgør med 1.600 boliger kun 2 pct. af alle pleje- og ældreboliger.

Antal pleje- og ældreboliger fordelt på boligtyperKilde: www.statistikbanken.dk/resp01.

Fem typer af pleje- og ældreboliger

Plejehjemsboliger og beskyttede boliger er oprettet efter Lov om social service:

Plejehjemsboliger findes på ældreinstitutioner, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal.
Beskyttede boliger findes ligeledes på ældreinstitutioner. Der er fast tilknyttet personale og serviceareal til nogle beskyttede boliger, mens der i andre er etableret nødkald mv.

Plejeboliger og almene ældreboliger er oprettet efter Lov om almene boliger:

Plejeboliger er ældreboliger, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal. Plejeboliger er på sigt afløseren for plejehjem.
Almene ældreboliger er indrettet, så de er egnede som bolig for ældre og handicappede, men der er ikke fast tilknyttet personale og serviceareal.

Friplejeboliger er oprettet efter Lov om friplejeboliger:

Friplejeboliger er private plejeboliger til personer med omfattende behov for service og pleje. Friplejeboliger har tilknyttet personale og serviceareal.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2020 - Nr. 433

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er indsamlet på elektroniske blanketter fra kommunerne og indgår i Danmarks Statistiks sociale ressourceopgørelse - en hel uge i april. Antal beboere i visiterede boliger opgøres af den kommune, der visiterer, uanset om boligen drives af egen kommune eller anden kommune. Der er rettet henvendelse til de kommuner, hvor der er store udsving i forhold til forrige år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Social støtte