Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

De offentlige virksomheder øgede investeringerne

Den offentlige sektors finanser 2019

Investeringerne i de offentligt ejede virksomheder steg fra 2018 til 2019 med 1,4 mia. kr. til i alt 33,1 mia. kr. Blandt de større virksomheder havde både Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Energinet Gas TSO A/S procentvise stigninger på over 200 pct., men det var Energinet Eltransmission A/S og Metroselskabet I/S, der med investeringer i kr. og øre på tilsammen 7,0 mia. kr., havde de største investeringer. Stigningen kommer efter et par år med faldende investeringer i de offentligt ejede virksomheder, især på grund af frasalg og nedbringelse af det offentliges ejerandel.

Fordeling af offentlige virksomheders investeringer på branchegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/off14.

Største investeringer i energiforsyning

I 2019 var energiforsyning det område, der investeredes mest i. Deres samlede investeringer lå på 10,5 mia. kr., hvilket svarer til 31,6 pct. af de samlede offentligt ejede virksomheders bruttoinvesteringer. Vandforsyning og spildevand samt transport, post og tele var med hhv. 7,9 mia. kr. og 7,5 mia. kr. svarende til 23,8 pct. og 22,8 pct, de områder, der investeredes næstmest i.

Den offentlige sektors investeringer som andel af dansk økonomi

Investeringerne i den samlede offentlige sektor udgjorde 21,2 pct. af den danske økonomi i 2019. Med 14,7 pct. vægtede offentlig forvaltning og service tungest, mens de offentlige selskaber tegnede sig for 5,7 pct.

Den offentlige sektors bruttoinvesteringer som andel af den samlede danske økonomi

 

2015

2016

2017

2018*

2019*

 

pct.

Samlede bruttoinvesteringer

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Den offentlige sektor

27,2

26,5

23,0

21,9

21,2

Offentlig forvaltning og service

18,3

18,0

16,0

15,5

14,7

Offentlige selskabslignende virksomheder

1,1

0,9

0,8

0,8

0,8

Offentlige selskaber

7,8

7,7

6,3

5,6

5,7

Anm.: Sammenligningsgrundlaget er nationalregnskabsversionen, der udkom 30. september 2020 i Nyt fra Danmarks Statistik: 2020:367, Nationalregnskab (år) 2017-2019 september-version.
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/off14 og nasd24.

Bruttoværditilvæksten

I 2019 faldt bruttoværditilvæksten, dvs. produktionen minus forbrug i produktionen, med 3 mia. kr. Transport, post og tele og landbrug, fiskeri, råstofindvinding mv. havde de største fald i bruttoværditilvæksten på hhv. 2,1 mia. kr. og 1,2 mia. kr. Det skyldes dels et fald i PostNord og Nordsøfondens omsætning, dels at Danske Færger blev solgt i 2018 og derved ikke længere er offentligt ejet.

Energiforsyning stod for en tredjedel af bruttoværditilvæksten i 2019, efterfulgt af finansiering og forretningsservice mv. og transport, post og tele, der stod for lidt under en fjerdedel hver.

Fordelingen af offentlige virksomheders bruttoværditilvækst på branchegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/off14.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Et mindre antal store virksomheder er udgået af denne statistik i 2019, da de ikke længere klassificeres som offentlige virksomheder. De to største målt på produktionsværdi er Danske færger A/S og Spilnu.dk A/S.

Ikke alle større anlægsprojekter i det offentlige bliver lagt i selskabssektoren. Den københavnske metro er placeret i de offentlige selskaber, fordi den er selvfinansierende (bl.a. via billetindtægter), mens en enhed som Banedanmark ligger i offentlig forvaltning og service, da de markedsmæssige indtægter udgør under halvdelen af deres samlede indtægter.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. december 2020 - Nr. 448

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken for den offentlige sektor produceres i sammenhæng med statistikken for offentlig forvaltning og service, som bl.a. offentliggøres i november måned hvert år. Tallene for de to seneste år betragtes derfor som foreløbige.Den offentlige sektor består af offentlig forvaltning og service samt de offentlige virksomheder, der igen er opdelt i offentlige selskabslignende virksomheder og offentlige selskaber.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentlig økonomi