Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Fondenes støtte til kulturelle formål steg i 2019

Fondes aktiviteter 2019

Danske fonde og fondslignende foreninger bevilgede 3,0 mia. kr. i 2019 til kulturelle formål, hvilket er en stigning på 1,2 mia. kr. svarende til 67 pct. i forhold til 2018. Bevillingerne blev især givet til dansk kulturarv, scenekunst og musik. De samlede bevillinger til dansk kulturarv, der primært blev givet til museer, var 1,7 mia. kr. i 2019. Det er en stigning på 0,6 mia. kr. i forhold til 2018. Bevillingerne til scenekunst og musik blev fordoblet fra 0,3 mia. kr. i 2018 til 0,6 mia. kr. i 2019. De øvrige områder inden for kultur fik samlet bevillinger på 0,6 mia. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til 2018. De øgede bevillinger i 2019 til de øvrige kulturområder blev bl.a. givet til visuel kunst og design, fx arkitektur.

Fondes bevillinger til kultur fordelt på fondstype og hovedområdeKilde: www.statistikbanken.dk/fond01 og fond06.

Støtte til kultur fordelt mellem almene fonde mv. og erhvervsdrivende fonde

Det var især de almene fonde og fondslignende foreninger, der øgede bevillingerne til kulturelle formål. Bevillingerne fra disse typer af fonde steg fra 0,6 mia. kr. i 2018 til 1,5 mia. kr. i 2019. De øgede bevillinger blev primært givet til museer og scenekunst. De erhvervsdrivende fonde øgede deres bevillinger til kulturelle formål med 0,2 mia. kr., så de samlede bevillinger fra denne fondstype udgjorde 1,4 mia. kr. i 2019.

Bevillinger til videnskabelige formål var på samme niveau som i 2018

Danske fonde og fondslignende foreninger gav i 2019 tilsagn om samlede bevillinger på 19,7 mia. kr. Det udgjorde en stigning på 2,7 mia. kr. i forhold til 2018. Videnskabelige formål blev støttet med 8,0 mia. kr., hvilket var på samme niveau som i 2018. Halvdelen af bevillingerne til videnskabelige formål blev givet til sundhedsvidenskab og en fjerdedel til naturvidenskab. De resterende bevillinger blev fordelt til områder inden for jordbrug og veterinær, teknik, samfund, humaniora og tværfaglig videnskab.

12 pct. af de samlede bevillinger støttede social- og sundhedsformål

Støtte til social- og sundhedsformål udgjorde hhv. 1,4 mia. kr. og 0,9 mia. kr. eller samlet 12 pct. af bevillingerne i 2019. Støtten blev primært givet til områder inden for sundhedsfremme og forebyggelse samt sociale indsatser rettet mod udsatte personer.

Halvdelen af uddelingerne fra erhvervsdrivende fonde gik til videnskab

De erhvervsdrivende fonde uddelte samlet 12,6 mia. kr. i 2019, hvoraf halvdelen blev givet til videnskabelige formål. Bevillingerne fra de erhvervsdrivende fonde blev derudover fordelt til kultur (11 pct.), uddannelse og folkeoplysning (11 pct.), internationale humanitære formål (9 pct.) samt erhvervsfremme- og regionaludvikling (5 pct.). De almene fonde og fondslignende foreninger uddelte bevillinger for 7,1 mia. kr. i 2019, hvor de største bidrag gik til videnskab (23 pct.), kultur (22 pct.) og sociale formål (13 pct.).

Få fonde uddelte hovedparten af bevillingerne

Hovedparten af bevillingerne var overordnet koncentreret på relativt få fonde. De ti fonde med de største samlede bevillinger dækkede 59 pct. af alle uddelte midler i 2019. Tendensen var endnu mere tydelig inden for videnskabelige formål, hvor de ti fonde med de største bevillinger til dette formål stod for 84 pct. af uddelingerne. Bevillingerne fra de ti fonde med de største uddelinger til kulturelle formål udgjorde til sammenligning 59 pct. af de samlede bevillinger til dette formål og var dermed mere spredt end uddelingerne til videnskabelige formål.

Bevillinger og udbetalinger fordelt på fondstyper og formål

 

2018

2019

 

Bevillinger

Udbetalinger

Bevillinger

Udbetalinger

 

antal

mio. kr.

antal

mio. kr.

Alle fonde

77136

16996

12720

78886

19677

15975

Erhvervsdrivende fonde

27814

11324

7026

21178

12594

9753

Almene fonde mv.

49323

5672

5694

57708

7083

6223

Videnskabelige formål

11531

8093

5018

5316

7994

6429

Kulturelle formål

8095

1766

2084

15076

2956

2695

Sociale formål

20262

1431

1269

24307

1355

1453

Natur- og miljøformål

476

589

567

1358

914

501

Sundhedsformål

6709

832

875

6351

953

1007

Uddannelses- og

 

 

 

 

 

 

folkeoplysningsformål

17629

1358

856

13321

1846

1269

Erhvervsfremme- og

 

 

 

 

 

 

regionaludviklingsformål

3523

776

544

1095

755

545

Internationale humanitære formål

1567

1567

824

1138

1740

915

Religiøse formål

106

31

22

311

12

71

Andre formål

7239

553

661

10613

1152

1091

Kilde: www.statistikbanken.dk/ fond01.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. december 2020 - Nr. 453

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske fonde og foreninger. Bevillinger er de midler der er givet tilsagn om i året. Disse kan blive udbetalt i bevillingsåret, eller i efterfølgende år. Udbetalinger er de midler der er udbetalt fra fonden i året, uanset om de er bevilliget i året eller i tidliere år. Fonde med virksomhedsformerne Erhvervsdrivende fond, samt Fonde og andre selvejende institutioner. Alle fonde med disse virksomhedsformer indgår i populationen, såfremt de tilhører den private sektor. Stikprøven udvælges og opregnes i forhold til fondens anvendelse af fradragsretten under fondsbeskatningsloven. Hertil suppleres med en gruppe af enheder - fx patientforeninger - der agerer som fonde. Disse indgår i statistikken sammen med de almene fonde.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets økonomi