Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Anmeldelser om tyveri falder fortsat

Kriminalitet (kvt.) 1. kvt. 2021

Antallet af anmeldte tyverier har været faldende gennem en længere årrække og som følge af COVID-19 situationen med afstandskrav og aflyste arrangementer, har antallet det seneste år været rekordlavt. Der blev i årets første kvartal anmeldt 16.620 tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Antallet er faldet med hele 35 pct. i forhold til første kvartal 2020. Faldet skyldes særligt færre anmeldelser af tyveri fra lomme/taske/bagage samt tyveri af taske/bagage, hvilke indgår i kategorien andre tyverier. Den faldende tendens siden 2017 kan i øvrigt formentlig forklares med indbrudsparagraffen § 276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Færre cykeltyverier

Med 5.954 anmeldte cykeltyverier var antallet ligeledes rekordlavt i første kvartal 2021. Det svarer til et fald på 56 pct. i forhold til anmeldte cykeltyverier i første kvartal 2012.

Anmeldte cykeltyverier, faktiske tal, 1. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/straf10

Også fald i antal anmeldte indbrud

Antallet af anmeldte indbrud er ligeledes faldet de seneste år og dette på trods af indførelsen af den førnævnte indbrudsparagraf. Siden COVID-19 har tendensen med færre anmeldelser særligt taget fart og i første kvartal 2021 blev der anmeldt 7.176 indbrud i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette svarer til et fald på 37 pct. i forhold til antallet af indbrud i første kvartal 2020.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Størst fald i indbrud i beboelser

Størstedelen af indbrud vedrører beboelser og det er også i denne type af indbrud, der har været det største procentvise fald fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021. Antallet af anmeldte indbrud i beboelse er nemlig faldet med 43 pct. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at det har været sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, når mange har opholdt sig hjemme grundet COVID-19-situationen. For indbrud i forretning, virksomhed mv. er antallet faldet med 38 pct. og for indbrud i ubeboede bebyggelser er antallet faldet med 26 pct. Indbrud i ubeboede bebyggelser omfatter bl.a. kælder-, lofts- og pulterrum, fritids- og kolonihavehuse, garager samt udhuse.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2021 - Nr. 148

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. juli 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation