Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Delvis genåbning i marts sætter gang i detailsalget

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+19,8 %
februar - marts 2021

Detailomsætningsindeks marts 2021

Lempelse af restriktionerne pga. COVID-19 har været godt for detailsalget som steg med hele 19,8 pct. fra februar til marts 2021, når der korrigeres for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Den gradvise genåbning begyndte 1. marts 2021, hvilket bl.a. betød, at butikker uden for storcentre kunne åbne. Selvom detailsalget i første kvartal 2021 er godt hjulpet af den gradvise genåbningen i marts, ligger denne periode fortsat 3,6 pct. lavere end fjerde kvartal 2020.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Fordobling i salg af beklædning i marts

Udviklingen i marts var drevet at en stor stigning i beklædning mv. samt andre forbrugsvarer. Stigningen mellem februar og marts skyldes en fordobling i salg af beklædning mv. mens varegruppen andre forbrugsvarer, inklusive internet salg, steg med 32 pct. Varegruppen fødevarer og andre dagligvarer viste et fald på 0,3 pct.

Detailsalget i marts 2021 er væsentlig højere end i marts 2020

Detailsalget var 24,2 pct. højere i marts 2021 end i marts 2020, hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling. Dette skal ses i lyset af, at samfundet var lukket ned i en stor del af marts 2020, hvorimod en stor del af detailhandelen kunne genåbne i marts 2021, som følge af den gradvise genåbningsplan. Særlig salget i varegruppen beklædning er gået frem i marts 2021 med en stigning på 112,1 pct. i forhold til marts 2020. Salget af andre forbrugsvarer var 35,4 pct. højere end under den første nedlukning, mens salget af fødevarer og andre dagligvarer var 6,3 pct. højere.

Køb i fysiske butikker stiger stort efter lempelse på restriktioner

Genåbningen af de fysiske butikker har for nogle hovedbrancher givet særledes store stigninger i salget i butikkerne. Samtlige hovedbrancher inden for detailhandel oplevede en højere omsætning i marts 2021 i forhold til februar. Beklædning og fodtøj steg massivt med 226 pct., efter et særledes lav niveau i januar og februar. Andre brancher, som oplevede store stigninger, var kultur og fritidsprodukter med en stigning på 179 pct., samt tekstiler og husholdningsudstyr mv. med en stigning på 71 pct. Forbrugerelektronik er steget med 52 pt., mens internethandel, postordre mv. oplevede en stigning på 12 pct.

Procentvis ændring i omsætning for detailhandelens hovedbrancher sammenlignet foregående månedKilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2020

2021

 

2020-2021

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.*
 

Mar.*
 

 

Okt.
-dec.

Jan.
-mar.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

117,9

114,3

104,8

99,6

102,5

122,7

 

112,4

108,3

Fødevarer og andre dagligvarer

105,4

102,2

103,0

105,8

106,5

106,2

 

103,5

106,2

Beklædning mv.

100,7

100,3

71,4

40,3

50,2

100,9

 

90,8

63,8

Andre forbrugsvarer

134,8

130,2

114,2

106,2

109,8

144,9

 

126,4

120,3

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

8,4

-3,0

-8,3

-5,0

2,9

19,8

 

2,4

-3,6

Fødevarer og andre dagligvarer

3,3

-3,0

0,7

2,7

0,7

-0,3

 

0,9

2,5

Beklædning mv.

12,8

-0,4

-28,8

-43,6

24,6

101,0

 

-0,8

-29,8

Andre forbrugsvarer

12,2

-3,4

-12,3

-7,0

3,4

32,0

 

4,2

-4,8

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2019-2020

2020-2021

 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Jan.
 

Feb.*
 

Mar.*
 

 

Jan.
-mar.

Jan.
-mar.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

96,6

92,0

97,2

89,4

87,5

120,8

 

95,3

99,2

Fødevarer og andre dagligvarer

91,6

91,3

103,1

95,6

93,4

109,5

 

95,3

99,5

Beklædning mv.

84,2

71,7

40,4

36,5

35,5

85,7

 

65,5

52,6

Andre forbrugsvarer

104,7

97,3

103,7

94,5

92,9

140,4

 

101,9

109,2

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

2,3

4,6

-4,9

-7,5

-4,9

24,2

 

0,4

4,1

Fødevarer og andre dagligvarer

2,2

5,4

2,9

4,4

2,3

6,3

 

3,4

4,4

Beklædning mv.

-3,1

1,4

-52,1

-56,7

-50,5

112,1

 

-18,9

-19,7

Andre forbrugsvarer

3,6

4,3

-4,4

-9,7

-4,5

35,4

 

1,0

7,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+19,8 %
februar - marts 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

27. april 2021 - Nr. 153

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation