Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Højeste forbrugerprisstigning siden 2012

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,7 %
maj 2020 - maj 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
maj 2020 - maj 2021

Forbruger- og nettoprisindeks maj 2021

I maj 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,7 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden december 2012, hvor årsstigningen var 2,1 pct. Forbrugerprisindekset for maj er fortsat påvirket af COVID-19, da bortfaldet af prisobservationer er lidt større end normalt. Stigningen i det samlede forbrugerprisindeks er især påvirket af prisstigninger på varer. I maj 2021 var årsstigningen på varer 2,4 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på tobak samt benzin og diesel. Maj måneds årsstigning på tjenester lå på 1,3 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på husleje. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,3 pct. i maj, hvilket er en stigning i forhold til måneden før, hvor årsstigningen var 0,9 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bortfald i maj grundet COVID-19-restriktioner

I maj er bortfaldet af prisobservationer lidt større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente knap 3 pct. af prisobservationerne i maj herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i maj vurderes at have betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i maj 2021, er årsstigningen 1,9 pct.

Læs mere på emnesiden om forbrugerprisindekset og COVID-19.

Hotelovernatninger, tøj samt benzin og diesel trak indekset op

Fra april til maj steg forbrugerprisindekset 0,2 pct. Isoleret set trak prisændringer på hotelovernatninger, tøj samt benzin og diesel indekset op med 0,12 procentpoint. Modsat trak prisændringer på pakkerejser, større husholdningsapparater og grøntsager indekset ned med 0,07 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Apr. - maj 2021

 

 

Maj 2020 - maj 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,2

 

Forbrugerprisindekset

 

1,7

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Hotelovernatninger

0,41

0,05

 

Tobak

2,13

0,50

Tøj

3,11

0,04

 

Benzin og diesel

2,23

0,47

Benzin og diesel

2,23

0,03

 

Husleje

22,10

0,29

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Pakkerejser1

0,29

-0,03

 

Flyrejser1

0,14

-0,11

Større husholdningsapparater

0,77

-0,02

 

Hotelovernatninger

0,41

-0,08

Grøntsager

0,66

-0,02

 

Computere

1,12

-0,07

1Prisudviklingen på pakkerejser er blevet estimeret det seneste år herunder den seneste måned. Flyrejser er blevet estimeret de seneste syv måneder.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Pakkerejser og tøj trækker forbrugerprisindekset op

Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,7 pct. i maj i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er højere end i april, hvor den årlige stigning var 1,5 pct. Det er i høj grad prisstigninger på pakkerejser og tøj, der trækker årsstigningen i forbrugerprisindekset op i maj i forhold til måneden før.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på tobak det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i maj. Stigningen på 15,4 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på tobak. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 3,3 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på mobiltjenester.

Højere priser på hotelovernatninger den seneste måned

Den seneste måned har restauranter og hoteller haft den største prisstigning. Stigningen på 2,0 pct. skyldes især højere priser på hotelovernatninger. Kommunikation samt fritid og kultur faldt begge 0,5 pct., hvilket bl.a. skyldes prisfald på hhv. mobiltelefoner og pakkerejser den seneste måned.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Maj

 

Apr.

Maj

Apr.-maj 2021

Apr. 2020
- apr. 2021

Maj 2020
- maj 2021

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,1

104,7

104,9

0,2

1,5

1,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

105,4

105,3

105,4

0,1

0,2

0,0

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

103,5

119,6

119,4

-0,2

16,1

15,4

Beklædning og fodtøj

3,89

93,4

92,9

94,2

1,4

-2,3

0,9

Boligbenyttelse, el og varme

30,6

104,1

105,9

106,1

0,2

1,6

1,9

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

97,2

94,8

94,7

-0,1

-3,0

-2,6

Sundhed

3,19

104,8

104,7

104,9

0,2

0,9

0,1

Transport

11,33

100,4

104,4

105,2

0,8

3,8

4,8

Kommunikation

2,06

83,6

81,2

80,8

-0,5

-2,8

-3,3

Fritid og kultur

10,53

103,6

104,9

104,4

-0,5

-0,2

0,8

Uddannelse

0,97

113,1

117,1

117,1

0,0

3,5

3,5

Restauranter og hoteller

4,78

109,8

108,5

110,7

2,0

-0,3

0,8

Andre varer og tjenester

9,85

106,4

108,3

108,5

0,2

2,2

2,0

Varer

50,04

98,2

100,3

100,6

0,3

2,1

2,4

Tjenester

49,96

107,6

108,8

109,0

0,2

0,7

1,3

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

103,9

105,0

105,2

0,2

0,9

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,7

104,8

105,0

0,2

0,9

1,3

HICP i alt

102,5

104,1

104,4

0,3

1,5

1,9

HICP-CT i alt

102,8

103,8

104,1

0,3

0,8

1,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,7 %
maj 2020 - maj 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
maj 2020 - maj 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2021 - Nr. 218

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation