Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tobak trækker fortsat forbrugerprisindekset op

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,6 %
Jan. 2020 - jan. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,1 %
Jan. 2020 - jan. 2021

Forbruger- og nettoprisindeks januar 2021

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,6 pct. i januar i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er højere end i december, hvor den årlige stigning var 0,5 pct. Forbrugerprisindekset for januar er stadig påvirket af COVID-19, da bortfaldet af prisobservationer fortsat er større end normalt. For en række brancher har det ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Det er fortsat i høj grad prisændringer inden for alkoholiske drikkevarer og tobak, herunder særligt prisstigninger på tobak, der trækker mest op i forbrugerprisindekset i januar. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,1 pct. i januar, hvilket er en stigning fra 1,0 pct. måneden før.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nyt vægtgrundlag får betydning for forbrugerprisindekset

Fra januar 2021 benytter forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) et nyt vægtgrundlag. Det nye vægtgrundlag kan findes på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks under Vægtgrundlag for forbruger- og nettoprisindekset, samt HICP pr. januar 2021-pdf. Det nye vægtgrundlag er baseret på det estimerede forbrug i 2020. Det betyder, at vægten på bl.a. charter- og flyrejser er markant lavere end tidligere år. Dette får betydning for udviklingen i forbruger- og nettoprisindekset i løbet af 2021. Læs mere herom på samme link.

Bortfald i januar grundet COVID-19-krisen

I januar er bortfaldet af prisobservationer markant større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 15 pct. af prisobservationerne i januar herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i januar vurderes at have betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i januar 2021, så er årsstigningen dog fortsat 0,6 pct.

Læs mere på emnesiden om forbrugerprisindekset og COVID-19.

Benzin, diesel, anskaffelse af personbiler og daginstitutioner trak indekset op

Fra december til januar steg forbrugerprisindekset 0,2 pct. Isoleret set trak prisændringer på benzin og diesel, anskaffelse af personbiler og daginstitutioner indekset op med 0,16 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj, radio, tv og lydanlæg samt sko og andet fodtøj indekset ned med 0,18 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Dec. 2020 - jan. 2021

 

 

Jan. 2020 - jan. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,2

 

Forbrugerprisindekset

 

0,6

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,23

0,06

 

Tobak

2,13

0,57

Anskaffelse af personbiler

4,30

0,05

 

Husleje

22,10

0,20

Daginstitutioner

1,67

0,05

 

Restauranter og cafeer

3,87

0,14

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

2,84

-0,10

 

Benzin og diesel

2,23

-0,25

Radio, tv og lydanlæg

0,91

-0,04

 

Hotelovernatning.

0,41

-0,12

Sko og andet fodtøj

0,77

-0,04

 

Elektricitet

2,33

-0,11

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Højere årsstigning på varer

I januar 2021 var årsstigningen på varer 0,3 pct. Det er højere end i december, hvor årsstigningen lå på 0,0 pct. Den højere årlige prisstigning på varer i forhold til måneden før skyldes i høj grad prisændringer på tøj. Januar måneds årsstigning på tjenester lå på 0,7 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på tobak det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i januar. Stigningen på 17,4 pct. skyldes primært højere priser på tobak. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 4,3 pct., hvilket især skyldes lavere priser på teletjenester.

Højere priser på alkohol den seneste måned

Den seneste måned har alkoholiske drikkevarer og tobak haft den største prisstigning. Stigningen på 1,8 pct. skyldes overvejende højere priser på alkohol. Beklædning og fodtøj faldt 3,7 pct., hvilket bl.a. skyldes vinterudsalget på tøj.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Jan.

 

Dec.

Jan.

Dec. 2020
- jan. 2021

Dec. 2019
- dec. 2020

Jan. 2020
- jan. 2021

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,0

103,4

103,6

0,2

0,5

0,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

104,1

103,8

104,4

0,6

0,2

0,3

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

103,1

118,9

121,0

1,8

17,0

17,4

Beklædning og fodtøj

3,89

86,2

91,8

88,4

-3,7

-3,6

2,6

Boligbenyttelse, el og varme

30,6

104,3

104,4

104,6

0,2

0,1

0,3

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

97,9

95,5

95,2

-0,3

-0,8

-2,8

Sundhed

3,19

103,9

104,4

104,3

-0,1

0,7

0,4

Transport

11,33

103,9

101,8

102,9

1,1

-1,3

-1,0

Kommunikation

2,06

84,4

81,9

80,8

-1,3

-3,5

-4,3

Fritid og kultur

10,53

105,0

103,8

103,8

0,0

0,0

-1,1

Uddannelse

0,97

113,1

116,9

117,0

0,1

3,6

3,4

Restauranter og hoteller

4,78

106,5

107,5

107,2

-0,3

0,3

0,7

Andre varer og tjenester

9,85

106,2

106,5

107,6

1,0

2,0

1,3

Varer

50,04

98,9

99,2

99,2

0,0

0,0

0,3

Tjenester

49,96

106,9

107,3

107,7

0,4

0,8

0,7

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

103,1

104,0

104,2

0,2

1,0

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,6

103,4

103,8

0,4

0,0

0,2

HICP i alt

102,6

102,8

103,0

0,2

0,4

0,4

HICP-CT i alt

103,0

102,6

102,8

0,2

-0,2

-0,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,6 %
Jan. 2020 - jan. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,1 %
Jan. 2020 - jan. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2021 - Nr. 37

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation