Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat færre indvandringer

Befolkningens udvikling 3. kvt. 2020

Henover et kalenderår står tredje kvartal for den største andel af et års indvandringer - 38 pct. over de seneste tre år - og i 2020 tegnede tredje kvartal sig da også for et større antal indvandringer end tidligere kvartaler i året. Dette tal er dog 18 pct. lavere end indvandringen i det tilsvarende kvartal 2019, hvilket altså er mindre end det meget store fald på 36 pct., som sås i andet kvartal 2020 (Nyt fra Danmarks Statistik 2020:302). Mest markant var faldet blandt indvandringer af personer med statsborgerskab i et land i verdensdelene Nordamerika og Oceanien, der i tredje kvartal 2020 ligger hhv. 75 pct. og 76 pct. lavere end i samme kvartal i 2019.

Indvandringer efter statsborgerskab 3. kvt. 2020 som andel af 3. kvt. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt.

Stort indvandringsfald blandt de unge

Det var især i indvandringer blandt de yngste aldersgrupper, at faldet var markant. I forhold til indvandringen tredje kvartal 2019 tegnede aldersgruppen 20-24 år sig for 56 pct. af faldet. Også aldersgrupperne 15-19 år og 25-29 år tegnede sig for markante andele af faldet, hhv. 16 og 19 pct.

Indvandringer. Gennemsnit 3. kvt. 2017-2020, 3. kvt. 2019 samt 3. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt.

Færre unge indvandringer fra Nordamerika og Oceanien

Også blandt de 20-24-årige var indvandringen faldet mest blandt de, der indvandrede med statsborgerskab i lande fra verdensdelene Nordamerika og Oceanien. Men i denne aldersgruppe var faldet endnu mere markant end blandt det samlede antal indvandrede i alle aldersgrupper, idet indvandringen var faldet med hhv. 92 og 94 pct. I disse verdensdele er USA og Australien de største afsenderlande, og fra disse to lande indvandrede kun hhv. 7 og 6 pct. af de 20-24-årige, der indvandrede i samme kvartal 2019.

Indvandringer 20-24-årige efter statsborgerskab, top-5 lande, 3. kvt. 2020 som andel af 3. kvt. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt.

Mindre befolkningstilvækst også i tredje kvartal 2020

Faldet på 18 pct. i indvandrede personer ledsagedes af et fald i udvandrede på 22 pct., hvorfor nettoindvandringen stadig blev positiv, nemlig 8.333 personer. Tredje kvartal 2020 resulterede også i et fødselsoverskud på 3.571, hvorfor tredje kvartal 2020 resulterede i en befolkningstilvækst på knap 0,2 pct. i forhold til samme kvartal året før. Danmarks befolkning udgør dermed 5.837.213 personer pr. 1. oktober 2020.

Lidt flere døde end tredje kvartal 2019 og end de forgående tre år

Fødselsoverskuddet i tredje kvartal på 3.571 personer dækker over 16.501 fødte og 12.930 døde; hhv. et fald på 2,1 pct. og en stigning på 1,4 pct. i forhold til samme kvartal i 2019. Antallet af døde i tredje kvartal 2020 ligger 193 personer over gennemsnittet for tredje kvartal 2017-2019 og 177 personer flere end tredje kvartal i 2019.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. november 2020 - Nr. 418

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Befolkning og befolkningsfremskrivning