Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fald i overskud trukket af varer

Betalingsbalancen over for udlandet maj 2020

I maj var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 13,3 mia. kr., hvilket var 3,6 mia. kr. mindre end i april (i sæsonkorrigerede tal). Faldet sker især på baggrund af et fald i overskuddet på varer, som følge af både et fald i eksporten og en stigning i importen. Fra januar til maj 2020 var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 58,2 mia. kr., hvilket er 7,6 mia. kr. mere end samme periode sidste år. Det er især overskuddet på varer og indkomst, der er større i 2020.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Markant fald i handlen med varer og tjenester i 2020

Fra januar til maj 2020 faldt eksporten af varer og tjenester med 20 pct., mens importen faldt med 18 pct. Eksporten af varer er siden januar faldet med 17 pct., mens eksporten af tjenester er faldet med 25 pct. I artiklen Udenrigshandel med varer, steg eksporten af varer fra april til maj, hvor der i opgørelsen af eksporten af varer i betalingsbalancen ses et fald. Forskellen mellem opgørelserne af de to statistikker er nærmere beskrevet på betalingsbalancens emneside. Importen af tjenester faldt fra januar til maj 2020 med 24 pct., mens importen af varer faldt 14 pct. Importen af varer er dog steget med 4 pct. fra april til maj.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er for januar-april 2020 nedjusteret med 3,2 mia. kr. for 2020 i forhold til seneste offentliggørelse. Nedjusteringen skyldes især en nedjustering af vareeksporten.  Der er tale om ordinære revisioner, som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2020

Januar-maj

2020

 

Maj

2019

2020

April

Maj

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

17,4

50,6

58,2

16,9

13,3

Indtægter

107,0

610,6

575,7

109,6

107,4

Udgifter

89,6

560,0

517,5

92,7

94,1

Varer

10,1

46,2

56,3

11,8

8,8

Eksport

56,5

325,7

313,6

58,7

57,5

Import

46,4

279,5

257,4

46,9

48,7

Tjenester

0,3

5,1

-2,6

1,0

0,9

Eksport

31,2

192,5

173,8

33,9

31,7

Import

30,9

187,5

176,4

32,8

30,9

Indkomst

9,8

13,8

19,9

7,1

6,3

Indtægter

17,6

79,2

77,1

15,2

16,1

Udgifter

7,8

65,4

57,2

8,2

9,8

Løbende overførsler

-2,9

-14,5

-15,3

-2,9

-2,7

Indtægter

1,6

13,2

11,2

1,9

2,1

Udgifter

4,5

27,6

26,6

4,8

4,8

Kapitaloverførsler mv.

0,5

1,0

1,3

0,5

0,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19: Tidlig indikator for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Nye datoer for offentliggørelsen af Nationalregnskab og Betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Betalingsbalancen over for udlandet afsluttes i september 2020. Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juli 2020 - Nr. 269

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation