Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Producent- og importpriser falder fortsat

Producent- og importprisindeks for varer september 2020

Det samlede producentprisindeks for varer er i september 2020 faldet med 1,3 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet er 0,3 procentpoint større end sidste måned, hvor indekset faldt med 1,0 pct. Det er hovedsageligt fald i råstofindvinding på 24,1 pct., der driver den negative udvikling. Importprisindeks for varer er i samme periode faldet med 3,1 pct. Det er 0,3 procentpoint mere end sidste måned, hvor indekset faldt med 2,8 pct. For importprisindekset drives den negative udvikling hovedsageligt af et fald på 2,5 pct. i industri, der udgør den dominerende del af indekset. Faldet i råstofudvinding og energiforsyning, på hhv. 29,2 pct. og 14,2 pct. trækker indekset yderligere ned. Faldet i årsudviklingen for energiforsyning er på et markant lavere niveau i denne måned end for perioden januar til august, hvor faldene i årsudvikling lå mellem 50,9 og 78,2 pct. Årsudviklingerne for råstofindvinding og energiforsyning i producent- og importprisindeksene skal ses i sammenhæng med betydelige bevægelser i den internationale handelspris.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Store fald i industri dominerer fortsat fald i importprisindekset

Siden september 2019 er importprisindeks for varer faldet med 3,1 pct. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i industri på 2,5 pct. I industri er det bl.a. elektronikindustri, metalindustri, jern- og metalvareindustri samt fiskeindustri, der driver udviklingen. De seneste seks måneder har årsfaldene i industri været på et højt niveau med fald på hhv. 1,9, 2,6, 2,2, 2,4, 2,3 og nu 2,5 pct. for månederne april, maj, juni, juli, august og nu september. For importprisindekset er årsfaldet i industri i maj på 2,6 pct. det største fald siden december 2013. Industri udgør ca. 97 pct. af importprisindekset, og er derfor afgørende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 har ikke øget usikkerheden

Danmark lukkede ned 12 marts som følge af COVID-19. Trods nedlukningen har det været muligt at indsamle priser til Producent- og importprisindekset i indsamlingsperioden fra 15. september til 8. oktober. Bortfaldet er stort set uændret i forhold til august måned sidste år, og indekset vurderes derfor ikke at have en øget usikkerhed.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2016

2019

2020

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Sept.

 

Juli

 

Aug.

 

Sept.

 

Aug. 2020
- sept. 2020
 

Sept. 2019
- sept. 2020
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

104,1

102,2

103,1

102,7

-0,4

-1,3

Råstofindvinding og industri

92,61

103,2

102,8

102,3

101,6

-0,7

-1,6

Råstofindvinding

4,30

96,9

83,5

78,6

73,5

-6,5

-24,1

Industri

88,31

103,3

103,5

103,2

102,7

-0,5

-0,6

Energiforsyning

6,62

108,3

84,4

106,1

110,6

4,2

2,1

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,77

100,0

101,9

101,9

101,9

0,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

106,0

101,8

104,0

103,9

-0,1

-2,0

Råstofindvinding og industri

84,75

104,5

103,0

102,2

101,5

-0,7

-2,9

Råstofindvinding

7,01

88,4

78,4

71,1

68,1

-4,2

-23,0

Industri

77,73

105,6

105,1

105,0

104,5

-0,5

-1,0

Energiforsyning

13,48

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,77

100,0

101,9

101,9

101,9

0,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

102,2

102,0

101,9

101,3

-0,6

-0,9

Råstofindvinding og industri

98,59

102,2

102,5

102,2

101,4

-0,8

-0,8

Råstofindvinding

2,24

109,6

80,5

84,3

73,7

-12,6

-32,8

Industri

96,35

101,7

102,3

102,0

101,4

-0,6

-0,3

Energiforsyning

1,41

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

101,9

99,0

99,0

98,7

-0,3

-3,1

Råstofindvinding og industri

99,54

101,3

98,7

98,6

98,2

-0,4

-3,1

Råstofindvinding

2,29

122,9

94,3

94,0

87,0

-7,4

-29,2

Industri

97,24

100,8

98,7

98,6

98,3

-0,3

-2,5

Energiforsyning

0,46

149,0

39,3

80,0

127,8

59,8

-14,2

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2020 er beregnet med vægte fra 2016. Indekstallene for 2019 er beregnet med vægte fra 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. oktober 2020 - Nr. 388

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation