Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flyrejser og el giver lavere forbrugerprisstigninger

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,4 %
Oktober 2019 - oktober 2020
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
Oktober 2019 - oktober 2020

Forbruger- og nettoprisindeks oktober 2020

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,4 pct. i oktober i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er lavere end i september, hvor den årlige stigning var 0,6 pct. Forbrugerprisindekset for oktober er stadig påvirket af COVID-19, da bortfaldet af prisobservationer fortsat er lidt større end normalt. For enkelte brancher har det fortsat ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Det er bl.a. prisændringer inden for transport og bolig, der er med til at sænke årsstigningen i forbrugerprisindekset i forhold til måneden før. I oktober trækker flyrejser og elektricitet isoleret set årsstigningen i forbrugerprisindekset ned med samlet 0,18 pct.point, mens de i september trak årsstigningen ned med 0,08 pct.point. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) har en årsstigning på 0,9 pct. i oktober, hvilket er et fald fra 1,0 pct. måneden før.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bortfald i oktober grundet COVID-19-krisen

I oktober er bortfaldet af prisobservationer lidt større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 1,9 pct. af prisobservationerne i oktober herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i oktober vurderes at have en marginal betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i oktober 2020, så er årsstigningen 0,5 pct.

Læs mere på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Flyrejser, elektricitet og sommerhusleje trak indekset op

Fra september til oktober steg forbrugerprisindekset 0,2 pct. Isoleret set trak prisstigninger på flyrejser, elektricitet og sommerhusleje indekset op med 0,13 procentpoint. Modsat trak lavere priser på bl.a. billeje, frugt og it-udstyr indekset ned.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Sept. - okt. 2020

 

 

Okt. 2019 - okt. 2020

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,2

 

Forbrugerprisindekset

 

0,4

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Flyrejser

0,69

0,05

 

Cigaretter

1,30

0,36

Elektricitet

2,47

0,04

 

Husleje

20,73

0,20

Sommerhusleje

0,31

0,04

 

Restauranter og cafeer

5,10

0,10

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Billeje

0,92

-0,02

 

Benzin og diesel

2,62

-0,25

Frugt

0,84

-0,02

 

Radio/TV og computere

2,12

-0,13

It-udstyr

0,95

-0,01

 

Tøj

3,48

-0,10

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Lavere årsstigning på varer og tjenester

I oktober 2020 var årsstigningen på varer minus 0,1 pct. Det er lavere end i september, hvor årsstigningen lå på 0,0 pct. Den lavere årlige prisstigning på varer i forhold til måneden før skyldes i høj grad prisændringer på elektricitet og møbler. Oktober måneds årsstigning på tjenester var 0,9 pct., hvor årsstigningen lå på 1,0 pct. måneden før. Faldet skyldes i høj grad prisændringer på flyrejser samt leje af bil.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på cigaretter det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i oktober. Stigningen på 11,5 pct. skyldes primært højere priser på cigaretter. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 2,9 pct., hvilket især skyldes lavere priser på teletjenester.

Højere priser på uddannelse den seneste måned

Den seneste måned har uddannelse haft den største prisstigning. Stigningen på 1,4 pct. skyldes højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj faldt 0,1 pct., hvilket overvejende skyldes lavere priser på sko. 

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2019

2020

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2020

Okt.

 

Sept.

Okt.

Sept. - okt. 2020
 

Sept. 2019
- sept. 2020
 

Okt. 2019
- okt. 2020
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,3

103,5

103,7

0,2

0,6

0,4

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,75

104,2

104,5

104,8

0,3

0,1

0,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,31

103,0

113,9

114,8

0,8

10,0

11,5

Beklædning og fodtøj

4,39

95,7

94,0

93,9

-0,1

-0,5

-1,9

Boligbenyttelse, el og varme

29,08

104,0

104,2

104,5

0,3

0,6

0,5

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,47

97,8

96,0

96,3

0,3

-0,6

-1,5

Sundhed

2,98

103,1

103,5

104,1

0,6

1,0

1,0

Transport

12,91

103,7

102,3

102,3

0,0

-0,8

-1,4

Kommunikation

2,00

85,2

82,1

82,7

0,7

-4,1

-2,9

Fritid og kultur

11,15

104,9

104,4

104,6

0,2

0,1

-0,3

Uddannelse

0,87

112,8

115,3

116,9

1,4

3,0

3,6

Restauranter og hoteller

6,47

108,0

107,9

108,6

0,6

-0,5

0,6

Andre varer og tjenester

9,60

104,4

106,4

106,6

0,2

2,2

2,1

Varer

47,79

99,3

98,9

99,2

0,3

0,0

-0,1

Tjenester

52,21

107,0

107,8

108,0

0,2

1,0

0,9

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,30

103,5

104,2

104,4

0,2

1,0

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,8

103,7

104,0

0,3

0,3

0,2

HICP i alt

102,9

102,9

103,2

0,3

0,5

0,3

HICP-CT i alt

103,3

102,9

103,2

0,3

0,1

-0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,4 %
Oktober 2019 - oktober 2020
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
Oktober 2019 - oktober 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2020 - Nr. 416

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation