Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lidt højere forbrugerprisstigninger

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,6 %
Sept. 2019 - sept. 2020
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,0 %
Sept. 2019 - sept. 2020

Forbruger- og nettoprisindeks september 2020

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,6 pct. i september i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er lidt højere end i august, hvor den årlige stigning var 0,5 pct. Forbrugerprisindekset for september er stadig påvirket af COVID-19, da bortfaldet af prisobservationer fortsat er lidt større end normalt. For enkelte brancher har det fortsat ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Det er i høj grad prisændringer inden for restauranter og hoteller, der er med til at hæve årsstigningen i forbrugerprisindekset i forhold til måneden før. I september trækker hotelovernatninger og leje af sommerhus isoleret set årsstigningen i forbrugerprisindekset ned med 0,14 pct.point, mens de i august trak årsstigningen ned med 0,29 pct.point. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) har en årsstigning på 1,0 pct. i september, hvilket er en stigning fra 0,9 pct. måneden før.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bortfald i september grundet COVID-19-krisen

I september er bortfaldet af prisobservationer lidt større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 3,8 pct. af prisobservationerne i september herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i september vurderes at have en marginal betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i september 2020, så er årsstigningen fortsat 0,6 pct.

Læs mere på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Sommerhusleje, fødevarer og charterrejser trak indekset ned

Fra august til september faldt forbrugerprisindekset 0,1 pct. Isoleret set trak prisfald på sommerhusleje, fødevarer og charterrejser (se note 1 under tabellen) indekset ned med 0,27 procentpoint. Hvis der alene ses på de brancher, hvor det har været muligt at indhente priser i september 2020, så trak tjenester i forbindelse med kultur udover sommerhusleje og flyrejser mest ned i indekset i september i forhold til august. Modsat trak højere priser på bl.a. tøj, hotelovernatninger samt møbler og boligudstyr indekset op.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Aug. - sept. 2020

 

 

Sept. 2019 - sept. 2020

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,1

 

Forbrugerprisindekset

 

0,6

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Tøj

3,48

0,15

 

Cigaretter

1,30

0,36

Hotelovernatninger

0,68

0,03

 

Husleje

20,73

0,20

Møbler og boligudstyr

2,09

0,03

 

Billeje, broafgifter m.m.

1,96

0,12

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Sommerhusleje

0,31

-0,14

 

Benzin og diesel

2,62

-0,25

Fødevarer

10,29

-0,09

 

Hotelovernatninger

0,68

-0,14

Charterrejser1

1,49

-0,04

 

Radio/TV og computere

2,12

-0,11

1 Prisudviklingen på charterrejser er estimeret med prisudviklingen fra august til september 2019.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Prisfald på varer, men prisstigninger på tjenester

I september 2020 var årsstigningen på varer 0,0 pct. Det er lavere end i august, hvor årsstigningen lå på 0,2 pct. Den lavere årlige prisstigning på varer i forhold til måneden før skyldes i høj grad prisændringer på fødevarer og sko. September måneds årsstigning på tjenester var 1,0 pct., hvor årsstigningen lå på 0,7 pct. måneden før. Stigningen skyldes i høj grad prisændringer på sommerhusleje og hotelovernatninger.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på cigaretter det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i september. Stigningen på 10,0 pct. skyldes primært højere priser på cigaretter. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 4,1 pct., hvilket især skyldes lavere priser på teletjenester.

Lavere priser på hotelovernatninger og sommerhusleje den seneste måned

Den seneste måned har restauranter og hoteller haft det største prisfald. Prisfaldet på 1,7 pct. skyldes hovedsageligt lavere priser på sommerhusleje. Beklædning og fodtøj steg 4,0 pct., hvilket overvejende skyldes, at sommerudsalget er afsluttet.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2019

2020

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2020

Sept.

 

Aug.

 

Sept.

 

Aug. - sept. 2020
 

Aug. 2019
- aug. 2020
 

Sept. 2019
- sept. 2020
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,9

103,6

103,5

-0,1

0,5

0,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,75

104,4

105,5

104,5

-0,9

0,7

0,1

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,31

103,5

114,4

113,9

-0,4

10,4

10,0

Beklædning og fodtøj

4,39

94,5

90,4

94,0

4,0

1,0

-0,5

Boligbenyttelse, el og varme

29,08

103,6

104,3

104,2

-0,1

0,6

0,6

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,47

96,6

95,2

96,0

0,8

-2,2

-0,6

Sundhed

2,98

102,5

103,9

103,5

-0,4

1,4

1,0

Transport

12,91

103,1

102,4

102,3

-0,1

-0,9

-0,8

Kommunikation

2,00

85,6

82,9

82,1

-1,0

-3,7

-4,1

Fritid og kultur

11,15

104,3

105,1

104,4

-0,7

0,6

0,1

Uddannelse

0,87

111,9

115,3

115,3

0,0

3,0

3,0

Restauranter og hoteller

6,47

108,4

109,8

107,9

-1,7

-2,7

-0,5

Andre varer og tjenester

9,60

104,1

106,5

106,4

-0,1

2,4

2,2

Varer

47,79

98,9

98,8

98,9

0,1

0,2

0,0

Tjenester

52,21

106,7

108,2

107,8

-0,4

0,7

1,0

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,30

103,2

104,3

104,2

-0,1

0,9

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,4

103,9

103,7

-0,2

0,2

0,3

HICP i alt

102,4

103,1

102,9

-0,2

0,4

0,5

HICP-CT i alt

102,8

103,1

102,9

-0,2

0,0

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,6 %
Sept. 2019 - sept. 2020
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,0 %
Sept. 2019 - sept. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

12. oktober 2020 - Nr. 385

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation