Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Cigaretpriser trækker forbrugerprisindekset op

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,5 %
August 2019 - august 2020
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
August 2019 - august 2020

Forbruger- og nettoprisindeks august 2020

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,5 pct. i august i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er uændret i forhold til juli, hvor den årlige stigning ligeledes var 0,5 pct. Forbrugerprisindekset for august er påvirket af COVID-19, men ikke i samme omfang som juli og tidligere måneder, da bortfaldet af prisobservationer har været mindre i august. For enkelte brancher har det fortsat ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Det er i høj grad prisændringer inden for alkoholiske drikkevarer og tobak, herunder særligt prisstigninger på cigaretter, der trækker mest op i forbrugerprisindekset. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) har en årsstigning på 0,9 pct., hvilket er et fald fra 1,0 pct. måneden før. Her er det i høj grad prisændringer på hotelovernatninger, der trækker kerneinflationen ned.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

De nye afgifter på cigaretter er slået igennem

De stigende cigaretpriser skyldes, at cigaretterne i vores stikprøve nu så godt som alle er overgået til højere priser baseret på de nye afgifter. De store prisstigninger på cigaretter de seneste måneder forventes derfor ikke at fortsætte i den kommende periode. Priserne på cigaretter er i august steget 27,7 pct. i forhold til samme måned sidste år. Det er 25,3 procentpoint mere, end hvis cigaretafgifterne havde været fastholdt, som de var i december 2019 (baseret på beregningen i HICP med konstante skatter (HICP-CT)). Hvis afgiftsstigningen på tobak ikke var inkluderet havde stigningen i det samlede forbrugerprisindeks kun været 0,2 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bortfald i august grundet COVID-19-krisen

I august er bortfaldet af prisobservationer lidt større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 2,4 pct. af prisobservationerne i august herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i august vurderes at kunne have en lille betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i august 2020, så er årsstigningen fortsat 0,5 pct.

Læs mere på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Charterrejser, sommerhusleje og flyrejser trak indekset ned

Fra juli til august faldt forbrugerprisindekset 0,4 pct. Det er det største månedlige fald siden august 2019. Isoleret set trak prisfald på charterrejser, se note 1 under tabellen, sommerhusleje og flyrejser indekset ned med 0,38 procentpoint. Hvis der alene ses på de brancher, hvor det har været muligt at indhente priser i august 2020, så trak møbler og boligudstyr udover sommerhusleje og flyrejser mest ned i indekset i august i forhold til juli. Modsat trak højere priser på bl.a. cigaretter, tjenester ifb. med kultur samt tøj indekset op.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Juli - aug. 2020

 

 

Aug. 2019 - aug. 2020

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,4

 

forbrugerprisindekset

 

0,5

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Cigaretter

1,30

0,19

 

Cigaretter

1,30

0,36

Tjenester ifb. med kultur

2,67

0,10

 

Husleje

20,73

0,20

Tøj

3,48

0,05

 

Billeje, broafgifter m.m.

1,96

0,12

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Charterrejser1

1,49

-0,20

 

Hotelovernatninger

0,68

-0,21

Sommerhusleje

0,31

-0,10

 

Benzin

1,92

-0,15

Flyrejser

0,69

-0,08

 

Sommerhusleje

0,31

-0,08

1 Prisudviklingen på charterrejser er estimeret med prisudviklingen fra juli til august 2019.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Prisstigninger på varer, men mindre prisfald på tjenester

I august 2020 var årsstigningen på varer 0,2 pct. Det er lidt højere end i juli, hvor årsstigningen lå på 0,1 pct. Den højere årlige prisstigning på varer i forhold til måneden før skyldes i høj grad prisstigninger på cigaretter. August måneds årsstigning på tjenester var 0,7 pct., hvor årsstigningen lå på 0,8 pct. måneden før. Faldet skyldes i høj grad lavere priser på hotelovernatninger.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på cigaretter det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den absolut største årlige prisstigning i august. Stigningen på 10,4 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på cigaretter. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 3,7 pct., hvilket især skyldes lavere priser på teletjenester.

Lavere priser på møbler den seneste måned

Den seneste måned har boligudstyr, husholdningstjenester haft det største prisfald. Prisfaldet på 2,1 pct. skyldes primært lavere priser på møbler. Alkoholiske drikkevarer og tobak steg 4,9 pct., hvilket især kan henføres til højere priser på cigaretter.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2019

2020

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2020

August

 

Juli

 

August

Juli 2020
- aug. 2020
 

Juli 2019
- juli 2020
 

Aug. 2019
- aug. 2020
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,1

104,0

103,6

-0,4

0,5

0,5

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,75

104,8

106,6

105,5

-1,0

0,7

0,7

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,31

103,6

109,1

114,4

4,9

4,9

10,4

Beklædning og fodtøj

4,39

89,5

89,0

90,4

1,6

1,8

1,0

Boligbenyttelse, el og varme

29,08

103,7

104,2

104,3

0,1

0,6

0,6

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,47

97,3

97,2

95,2

-2,1

0,6

-2,2

Sundhed

2,98

102,5

104,2

103,9

-0,3

1,7

1,4

Transport

12,91

103,3

103,2

102,4

-0,8

-1,2

-0,9

Kommunikation

2,00

86,1

82,6

82,9

0,4

-3,6

-3,7

Fritid og kultur

11,15

104,5

106,6

105,1

-1,4

-0,2

0,6

Uddannelse

0,87

111,9

113,1

115,3

1,9

1,8

3,0

Restauranter og hoteller

6,47

112,9

111,5

109,8

-1,5

-0,4

-2,7

Andre varer og tjenester

9,60

104,0

106,6

106,5

-0,1

2,3

2,4

Varer

47,79

98,6

98,9

98,8

-0,1

0,1

0,2

Tjenester

52,21

107,4

108,8

108,2

-0,6

0,8

0,7

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,30

103,4

104,7

104,3

-0,4

1,0

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,7

104,6

103,9

-0,7

0,5

0,2

HICP i alt

102,7

103,5

103,1

-0,4

0,4

0,4

HICP-CT i alt

103,1

103,7

103,1

-0,6

0,2

0,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,5 %
August 2019 - august 2020
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
August 2019 - august 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

10. september 2020 - Nr. 339

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation