Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Detailsalget fortsætter faldende tendens i september

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,9 %
August 2020 - september 2020

Detailomsætningsindeks september 2020

I september var detailomsætningen 0,9 pct. lavere end i august, når man korrigerer for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Detailsalget er altså fortsat nedadgående. Detailomsætningen ligger dog fortsat på et relativt højt niveau, hvilket ses ved, at det samlede detailsalg i perioden juli-september er 1,8 pct. højere end i perioden april-juni. De nyligt offentliggjorte Forbrugerforventningerne giver endvidere anledning til optimisme for de kommende måneder. Købelysten er således gået markant frem efter der blev åbnet for udbetaling af indefrosne feriepenge, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:393.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Salget i alle varegrupper faldt i september

Det overordnede fald gør sig gældende på tværs af detailbranchen, da omsætningen af alle varegrupper faldt fra august til september. Salget af beklædning mv. gik tilbage med 3,9 pct., hvilket er det største fald fra august til september. Varegrupperne fødevarer og andre dagligvarer og andre forbrugsvarer faldt med hhv. 0,9 pct. og 0,3 pct.

Detailomsætningen i september 2020 overgår september 2019

Detailomsætningen i september 2020 var 4,2 pct. højere end i september 2019, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Særligt omsætningen af andre forbrugsvarer er vokset. Salget af disse varer er gået 7,5 pct. frem i september 2020 sammenlignet med året før. Omsætningen i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer er steget med 2,7 pct. mens salget af beklædning er 6,2 pct. mindre.

2020 har været god for internethandlen og hård for tøjbutikker

Vi har været vidne til usædvanlige begivenheder i 2020, som også har påvirket vores forbrugsvaner. Detailbranchen har i store dele af 2020 arbejdet under nye vilkår, hvilket nogle branchegrupper har nydt godt af og andre har lidt under. Det følgende afsnit gransker aktiviteten i detailbranchen i januar-september 2020 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2019.

Som det er blevet omtalt i tidligere udgaver af nærværende udgivelse, har COVID-19 og de tiltag, som er taget for at bremse spredningen af sygdommen, medført yderligere interesse for internethandel. Den største procentuelle stigning findes da også i denne branchegruppe, hvor omsætningen fra starten af 2020 og frem til og med september er 23,1 pct. højere end i samme periode sidste år. De fysiske tøj- og skobutikker har derimod haft det svært i 2020, da beklædningssalget indtil videre ligger 20 pct. under den årlige omsætning på dette tidspunkt i 2019.

Detailsalg fordelt på hovedbrancher i detailsektoren. Januar-september 2020 i forhold til samme periode året førKilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks, samt foreløbige tal for september måned.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2020

 

2020

 

Apr.
 

Maj.
 

Juni
 

Juli
 

Aug.*
 

Sept.*
 

 

Apr.
-juni

Juli
-sept.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

100,7

110,4

111,8

110,5

109,5

108,6

 

107,6

109,5

Fødevarer og andre dagligvarer

102,0

105,1

104,1

102,7

102,8

101,9

 

103,7

102,5

Beklædning mv.

38,8

80,4

92,2

90,0

92,2

88,6

 

70,5

90,2

Andre forbrugsvarer

112,9

122,6

124,2

123,2

120,4

120,0

 

119,9

121,2

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,6

9,7

1,3

-1,2

-0,9

-0,9

 

4,1

1,8

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,0

3,0

-0,9

-1,4

0,1

-0,9

 

2,4

-1,2

Beklædning mv.

-19,5

107,1

14,6

-2,4

2,4

-3,9

 

-10,3

28,0

Andre forbrugsvarer

4,1

8,5

1,3

-0,8

-2,2

-0,3

 

7,9

1,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2019

2020

 

2019

2020

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

 

Juli
-sept.

Juli
-sept.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

103,2

106,8

99,5

110,7

109,0

103,7

 

103,2

107,8

Fødevarer og andre dagligvarer

99,4

103,1

94,6

104,7

104,5

97,2

 

99,1

102,1

Beklædning mv.

102,6

93,0

91,5

97,2

88,1

85,8

 

95,7

90,4

Andre forbrugsvarer

107,4

113,7

106,4

119,9

118,4

114,4

 

109,2

117,6

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

2,7

0,9

0,0

7,2

2,1

4,2

 

1,2

4,5

Fødevarer og andre dagligvarer

0,1

1,2

0,0

5,3

1,3

2,7

 

0,5

3,1

Beklædning mv.

2,4

-1,5

-3,7

-5,3

-5,3

-6,2

 

-0,9

-5,6

Andre forbrugsvarer

5,4

1,1

0,8

11,7

4,1

7,5

 

2,4

7,7

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,9 %
August 2020 - september 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

26. oktober 2020 - Nr. 397

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation