Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Detailsalget fortsat på højt niveau efter fald i august

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,1 %
Juli - august 2020

Detailomsætningsindeks august 2020

Omsætningen i detailbranchen faldt med 1,1 pct. fra juli til august, når man korrigerer for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Den aftagende tendens i detailsalget fra juli fortsætter altså ind i august. På trods af faldende omsætning i de seneste to måneder ligger detailomsætningen fortsat højt, hvorfor det samlede detailsalg i perioden juni-august overgår perioden marts-maj med 6,8 pct. Forbrugerforventningerne faldt dog igen i september, hvilket også ses ved lavere købelyst, som nu er tilbage på niveau med april, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:353. Der er således risiko for, at detailomsætningen falder yderligere i de kommende måneder. I denne måned er der fokus på udviklingen i internethandel.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Faldende omsætning skyldes fald i salget af andre forbrugsvarer

Det er særligt omsætningen i varegruppen andre forbrugsvarer, som er gået tilbage i august. Betegnelsen andre forbrugsvarer dækker bl.a. elektronik møbler mv. samt handel i netbutikker. Omsætningen af denne type varer faldt med 2,9 pct. fra juli til august. Salget af beklædning mv. steg med 3,5 pct. mens omsætningen i varegruppen fødevarer og andre dagligvarer forblev uændret fra juli til august.

Højere detailomsætning i august 2020 end i august 2019

I august 2020 var detailomsætningen 2,0 pct. højere end i august 2019, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Stigningen drives af øget omsætning i varegrupperne andre forbrugsvarer samt fødevarer og andre dagligvarer, som havde hhv. 4,0 og 1,3 pct. højere omsætning i august 2020 sammenlignet med året før. Salget af beklædning mv. var 5,6 pct. lavere i august 2020 end i august 2019.

Online dagligvarebutikker oplever størst stigning blandt internetbutikker

Som det fremgår af udgivelsen om detailomsætningsindekset for juli 2020, er interessen for internethandel vokset kraftigt i kølvandet på de restriktioner, som har til formål at bremse spredningen af COVID-19. Dette afsnit ser nærmere på udviklingen i de forskellige typer af internetbutikker. For overskuelighedens skyld ses der udelukkende på den samlede udvikling i perioden med tiltag mod COVID-19, som i Danmark er marts-august 2020.

Samtlige brancher inden for internethandel har oplevet markant stigende omsætning i perioden med tiltag mod COVID-19, hvis man sammenligner med samme periode sidste år. Den største procentuelle fremgang er forekommet i salget af dagligvarer over internettet. Omsætningen i denne branche i perioden marts-august er 56 pct. højere i 2020 end i den tilsvarende periode i 2019.

Detailsalg via internet under tiltag mod COVID19, fordelt på brancher inden for internethandel. Procentvis ændring marts-august 2020 i forhold til marts-august 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks, samt foreløbige tal for august måned.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2020

 

2020

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj.
 

Juni
 

Juli*
 

Aug.*
 

 

Mar.
-Maj

Juni
-aug.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

100,1

100,7

110,4

112,0

110,9

109,6

 

103,7

110,8

Fødevarer og andre dagligvarer

103,1

102,1

105,1

104,2

102,8

102,9

 

103,4

103,3

Beklædning mv.

48,3

38,9

79,1

92,4

91,4

94,6

 

55,4

92,8

Andre forbrugsvarer

108,5

113,1

122,8

124,5

123,6

120,1

 

114,8

122,7

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-4,7

0,6

9,5

1,4

-1,0

-1,1

 

-1,1

6,8

Fødevarer og andre dagligvarer

2,4

-1,0

3,0

-0,9

-1,3

0,0

 

2,9

-0,2

Beklædning mv.

-48,3

-19,4

103,1

16,8

-1,0

3,5

 

-40,5

67,3

Andre forbrugsvarer

-3,3

4,2

8,6

1,4

-0,7

-2,9

 

2,3

7,0

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2019

2020

 

2019

2020

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Juni
 

Juli*
 

Aug.*
 

 

Juni
-aug.

Juni
-aug.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

105,9

103,2

106,8

112,9

110,7

108,9

 

105,3

110,8

Fødevarer og andre dagligvarer

101,6

99,4

103,1

106,2

104,6

104,4

 

101,4

105,1

Beklædning mv.

111,3

102,6

93,0

100,6

97,2

87,8

 

102,3

95,2

Andre forbrugsvarer

109,3

107,4

113,7

122,6

120,0

118,2

 

110,1

120,3

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-1,2

2,7

0,9

6,5

7,2

2,0

 

0,8

5,2

Fødevarer og andre dagligvarer

-2,7

0,1

1,2

4,5

5,3

1,3

 

-0,5

3,7

Beklædning mv.

2,8

2,4

-1,5

-9,6

-5,3

-5,6

 

1,3

-6,9

lAndre forbrugsvarer

-0,6

5,4

1,1

12,1

11,7

4,0

 

1,9

9,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,1 %
Juli - august 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

25. september 2020 - Nr. 361

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation