Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Over 670.000 forsørgere modtager tilskud

Børnefamilieydelser og børnetilskud 2019

I fjerde kvartal 2019 modtog 671.400 forsørgere børneydelse eller -tilskud for mindst et barn. Heraf modtog 576.100 forsørgere børnefamilieydelse for børn i alderen 0-14 år, og 185.600 forsørgere fik ungeydelse for 15-17-årige, hvilket er mindre end 0,5 pct. afvigelse fra niveauerne i 2017 og 2018. Antallet af børn, hvis forsørgere modtog børneydelse eller -tilskud, var 1.142.700 og tilsvarende stabilt i forhold til de foregående år.

Antal forsørgere, der modtog børne- og ungeydelser samt børnetilskud. 4. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/bts101.

Særlige tilfælde udløser børnetilskud

I 2019 modtog 146.280 forsørgere en eller flere former for børnetilskud. Børnetilskud kan gives i særlige tilfælde. Børnetilskud gives til enlige forsørgere og til par, hvor fx begge forældre er førtidspensionister. Det ekstra børnetilskud gives til enlige forsørgere. Det særlige børnetilskud kan bl.a. ydes, når ingen af forældrene lever, eller når faderskabet ikke er fastslået. Endvidere kan det ydes til forældre under uddannelse. Flerbørnstilskud ydes i forbindelse med fødsel af tvillinger, trillinger mv. I 2020 indføres desuden et midlertidigt ekstra børnetilskud til familier med børn under 15 år, der er berørt af kontanthjælpsloftet.

Børnefamilieydelsen udgør størstedelen af udgifter til børneydelser

Staten udbetalte i alt 17,5 mia. kr. i 2019 i børneydelser. Heraf tegnede børnefamilieydelsen sig for langt det største beløb, nemlig 12,9 mia. kr., hvilket var 4 pct. højere end i 2018. Til sammenligning steg grundsatsen for børne- og ungeydelsen med ca. 1 pct. Årsagen til stigningen i udbetalte beløb i forhold til satserne er, at hele 435 mio. kr. blev udbetalt i efterreguleringer i 2019. Efterreguleringer i 2018 medførte tilbagebetalinger på 37 mio. kr.

Udbetalt børneydelser og -tilskud

 

Udbetalt beløb
i alt

Gennemsnitligt beløb
pr. år pr. familie1

 

2018

2019

2018

2019

 

mio. kr.

kr.

Børneydelser i alt

16836

17481

23243

24350

Børneydelse

12452

12900

20452

20824

Ungeydelse

2094

2199

9118

9516

Ordinært børnetilskud

1089

1139

7385

7672

Ekstra børnetilskud

753

758

5115

5177

Særligt børnetilskud2

373

413

17876

18841

Flerbørnstilskud

71

70

8476

8711

Efterregulering3

-37

435

-419

6085

Anm. Beløbene for hver type af ydelse eller tilskud er inklusiv efterreguleringer.
1 Beregnet som udbetalte beløb i alt fordelt på forsørgere, der modtog den pågældende ydelse hele eller en del af året.
2 Inkl. særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forsørgere.
3 Summen af alle efterreguleringer på tværs af ydelser og tilskud.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bts101.

Fem pct. af ydelser udbetales til mænd

I parfamilier udbetales børnefamilieydelsen i udgangspunktet til moderen. Kun 5 pct. af ydelserne udbetales til mænd. Fra 2021 vil børnefamilieydelserne i udgangspunktet blive delt ligeligt mellem forældrene.

Nyt datagrundlag i 2017

Statistikken om børneydelser og -tilskud er baseret på Danmarks Statistiks børnetilskudsstatistikregister. Fra og med 2017 bygger registeret for børneydelser og -tilskud på de faktiske udbetalinger inkl. eventuelle efterreguleringer i stedet for de beregnede beløb. Der er altså et mindre databrud ved sammenligning med statistikkerne fra før 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. februar 2020 - Nr. 73

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om børne- og ungeydelse samt børnetilskud er baseret på Danmarks Statistiks børnetilskudsstatistikregister. Oplysningerne hertil er modtaget fra de fælleskommunale it-systemer, der administrerer udbetaling af børne- og ungeydelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation