Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

59 pct. flere over 80 år i 2030

Befolkningsfremskrivninger 2020-2060

Befolkningsfremskrivningen 2020 viser, at i 2030 forventes befolkningsgruppen over 80 år at udgøre 59 pct. flere end i dag, svarende til yderligere 160.000 personer over 80 år. Dette skal ses i sammenhæng med, at hele befolkningen kun forventes at vokse med 3,8 pct. til godt 6.040.000 personer i 2030. Den kraftige stigning i den ældste befolkningsgruppe skyldes især, at de store fødselsårgange fra perioden lige efter 2. verdenskrig i 2030 vil være fyldt 80 år. Dermed vil de 80+-årige i 2030 udgøre mere end 7 pct. af befolkningen. I dag udgør de 4,7 pct.

Befolkningen efter aldersgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/frdk120.

Stor variation mellem kommunerne

Ligesom i 2020 forventes der også i 2030 at være stor variation kommunerne imellem med hensyn til, hvor stor en andel befolkningsgruppen over 80 år udgør af kommunens samlede befolkning. I 2020 spænder de 80+-åriges andel fra 2,1 pct. (København) til 9,6 pct. (Ærø og Læsø), og de samme kommuner forventes at repræsentere hver sin ende af skalaen også i 2030, men med andele der er vokset til hhv. 3 pct. samt 14 og 16 pct.

Eftersom kommunernes demografiske struktur er meget forskellig, er der også store forskelle, hvis man betragter tilvæksten i antallet af 80+-årige kommunerne imellem. Antallet af 80+-årige forventes at stige frem mod 2030 i samtlige kommuner, men dette varierer fra en forøgelse på under 30 pct. i Rødovre, Brøndby og Lyngby-Taarbæk Kommuner til Vallensbæk, Solrød, Fanø og Ishøj Kommuner, hvor antallet af personer i befolkningsgruppen over 80 år mere end fordobles.

Forventet befolkningstilvækst af befolkningen over 80 år. 2020-2030Kilde: www.statistikbanken.dk/frkm120.

Også den samlede befolkningstilvækst varierer mellem kommunerne

Den samlede forventede befolkningstilvækst på 3,8 pct. i 2030 varierer også mellem kommunerne - fra et befolkningsfald op mod 6 pct. til en befolkningstilvækst på over 10 pct. 29 kommuner forventes at få en befolkningstilvækst over landsgennemsnittet, mens 33 kommuner ventes at få positiv befolkningsvækst, men under landsgennemsnittet. I 15 kommuner forventes befolkningstallet at være stort set uændret (+/- 1 pct.) i 2030, mens 21 kommuner forventes at opleve et befolkningsfald fra 2020 til 2030.

Forventet samlet befolkningstilvækst. 2020-2030Kilde: www.statistikbanken.dk/frkm120.

Om COVID-19 og befolkningsfremskrivningen

Det er tænkeligt, at COVID-19 kan have indvirkning på befolkningstilvæksten samt strukturen af Danmarks fremtidige befolkning, hvis fx bestemte aldersgruppers dødelighed ændres markant i 2020 eller de efterfølgende år. Endnu er det dog for tidligt at afgøre, om fx netop de 80+-årige er så hårdt ramt af COVID-19, at det har betydning for aldersgruppens dødelighed samlet set. Ligeledes kan det tænkes, at både ind- og udvandring samt fertiliteten kan blive påvirket af samfundsforandringer som følge af COVID-19, men heller ikke dette er det endnu muligt at tage højde for i befolkningsfremskrivningens beregningsmodeller.

Om befolkningsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivningen udarbejdes årligt i et samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik. Fremskrivningen er en teknisk beregning af befolkningsudviklingen i fremtiden, baseret på forudsætninger om tidligere års dødsfald, fødsler, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Grundlaget for fremskrivningen ændrer sig fra år til år i takt med ændrede forudsætninger, herunder beslutninger og hændelser i ind- og udland, der kan ændre resultatet både på nationalt, landsdels og kommunalt niveau. Fremskrivningen skal derfor ikke opfattes som en forudsigelse af, hvordan Danmarks befolkning faktisk vil se ud i fremtiden, men som en teknisk beregning, der forudsætter, at den faktiske udvikling følger antagelserne i beregningerne.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. maj 2020 - Nr. 199

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Fremskrivningens resultater skal tages med forbehold, da størrelsen på de faktorer, der indgår i beregningerne ændres over tid. Fx kan politiske beslutninger omkring indvandring ændre fremskrivningen væsentligt på nationalt niveau ligesom større nybyggerier kan påvirke fremskrivningen på kommunalt niveau. Se mere i www.dreammodel.dk samt på emnesiden www.dst.dk/emner/befolkningsfremskrivning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Befolkning