Gå til sidens indhold

Markant færre nye folkepensionister

Folke- og førtidspension 2020

Der kom 37.100 nye folkepensionister til i løbet af 2019. Det er tæt på en halvering i forhold til 2018, hvor der var en tilgang på 67.200 folkepensionister. Det markante fald skyldes, at pensionsalderen i januar 2019 blev hævet fra 65 år til 65,5 år, hvilket bevirker, at kun halvdelen af årgangen født i 1954 fik mulighed for at gå på pension i 2019. Ændringen kommer således til udtryk for den yngste aldersgruppe, der udgøres af de 65-69-årige. Her faldt antallet af nye folkepensionister fra 64.900 personer i 2018 til 35.000 personer i 2019. En mindre del af de nye folkepensionister udgøres af personer på 70 år og derover. De seneste år har tilgangen i denne aldersgruppe ligget stabilt på ca. 2000 personer, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2009, hvor 900 personer kom til.

Nye modtagere af folkepension i løbet af åretKilde: www.statistikbanken.dk/pen112.

Fald i det samlede antal folkepensionister for første gang i årrække

I januar måned 2020 blev der for første gang i en årrække registreret et fald i det samlede antal folkepensionister. Samlet set er der nu 1.145.000 folkepensionister, hvilket er knap 1 pct. færre i forhold til samme tidspunkt året før. Det samlede antal folkepensionister har ellers været støt stigende gennem en årrække og toppede i 2019, hvor der i januar var 1.156.000 folkepensionister mod 878.800 i januar 2009. Dette kan tilskrives, at antallet af personer på mindst 65 år bosiddende i Danmark, se www.statistikbanken.dk/folk1a, er vokset fra 875.500 i januar 2009 til 1.136.100 i januar 2019 og igen til 1.156.000 i januar 2020. Antallet af ældre i befolkningen stiger således fortsat, men samlet set er der altså færre folkepensionister på grund af det markante fald i antallet af 65-årige pensionister. I takt med at pensionsalderen hæves gradvist, vil antallet af yngre folkepensionister fortsat falde i de kommende år.

Samlet antal folkepensionister i januarKilde: www.statistikbanken.dk/pen112.

Tilgangen til førtidspension vokser fortsat

Der var 16.300 nye førtidspensionister i 2019, hvilket er 30 pct. flere end året før. Det er det højeste antal siden 2011. Stigningen i nye førtidspensionister er mest udtalt blandt de 60-64-årige, der med 3.900 personer i 2019 oplevede en stigning på 46 pct. i forhold til 2018. Efter en periode med lavere tilgang er antallet af nye førtidspensionister blandt de 40-59-årige på samme niveau som før førtidspensionsreformen i 2013, hvorimod tilgangen for de 18-39-årige fortsat er lavere.

Samlet vokser antallet af førtidspensionister igen

Grundet den hævede folkepensionsalder er der som noget nyt førtidspensionister over 65 år. De udgjorde 5.400 personer i januar 2020. I samme periode steg det samlede antal førtidspensionister til i alt 211.600 personer, hvilket er 7.400 flere end i 2019. Det er første gang, der er set en stigning i det samlede antal førtidspensionister siden førtidspensionsreformen i 2013. Reformen medførte, at personer under 40 år i udgangspunktet ikke kan få førtidspension, men skal deltage i et eller flere ressourceforløb, og at personer over 40 år som udgangspunkt skal deltage i ét ressourceforløb, inden førtidspension kan tilkendes. Seniorførtidspensionsreformen i 2014 gav nedslidte med tilknytning til arbejdsmarkedet og med højst fem år til folkepensionsalderen lettere adgang til førtidspension.

Udvikling i antal nye førtidspensionister i løbet af året og samlet antal i januarKilde: www.statistikbanken.dk/pen111.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. april 2020 - Nr. 148

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om sociale pensioner er baseret på Danmarks Statistiks pensionsregister. Oplysningerne kommer fra de it-systemer, der administrerer udbetaling af social pension. Der kan leveres specialopgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation