Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Markant færre nye folkepensionister

Folke- og førtidspension 2020

Der kom 37.100 nye folkepensionister til i løbet af 2019. Det er tæt på en halvering i forhold til 2018, hvor der var en tilgang på 67.200 folkepensionister. Det markante fald skyldes, at pensionsalderen i januar 2019 blev hævet fra 65 år til 65,5 år, hvilket bevirker, at kun halvdelen af årgangen født i 1954 fik mulighed for at gå på pension i 2019. Ændringen kommer således til udtryk for den yngste aldersgruppe, der udgøres af de 65-69-årige. Her faldt antallet af nye folkepensionister fra 64.900 personer i 2018 til 35.000 personer i 2019. En mindre del af de nye folkepensionister udgøres af personer på 70 år og derover. De seneste år har tilgangen i denne aldersgruppe ligget stabilt på ca. 2000 personer, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2009, hvor 900 personer kom til.

Nye modtagere af folkepension i løbet af åretKilde: www.statistikbanken.dk/pen112.

Fald i det samlede antal folkepensionister for første gang i årrække

I januar måned 2020 blev der for første gang i en årrække registreret et fald i det samlede antal folkepensionister. Samlet set er der nu 1.145.000 folkepensionister, hvilket er knap 1 pct. færre i forhold til samme tidspunkt året før. Det samlede antal folkepensionister har ellers været støt stigende gennem en årrække og toppede i 2019, hvor der i januar var 1.156.000 folkepensionister mod 878.800 i januar 2009. Dette kan tilskrives, at antallet af personer på mindst 65 år bosiddende i Danmark, se www.statistikbanken.dk/folk1a, er vokset fra 875.500 i januar 2009 til 1.136.100 i januar 2019 og igen til 1.156.000 i januar 2020. Antallet af ældre i befolkningen stiger således fortsat, men samlet set er der altså færre folkepensionister på grund af det markante fald i antallet af 65-årige pensionister. I takt med at pensionsalderen hæves gradvist, vil antallet af yngre folkepensionister fortsat falde i de kommende år.

Samlet antal folkepensionister i januarKilde: www.statistikbanken.dk/pen112.

Tilgangen til førtidspension vokser fortsat

Der var 16.300 nye førtidspensionister i 2019, hvilket er 30 pct. flere end året før. Det er det højeste antal siden 2011. Stigningen i nye førtidspensionister er mest udtalt blandt de 60-64-årige, der med 3.900 personer i 2019 oplevede en stigning på 46 pct. i forhold til 2018. Efter en periode med lavere tilgang er antallet af nye førtidspensionister blandt de 40-59-årige på samme niveau som før førtidspensionsreformen i 2013, hvorimod tilgangen for de 18-39-årige fortsat er lavere.

Samlet vokser antallet af førtidspensionister igen

Grundet den hævede folkepensionsalder er der som noget nyt førtidspensionister over 65 år. De udgjorde 5.400 personer i januar 2020. I samme periode steg det samlede antal førtidspensionister til i alt 211.600 personer, hvilket er 7.400 flere end i 2019. Det er første gang, der er set en stigning i det samlede antal førtidspensionister siden førtidspensionsreformen i 2013. Reformen medførte, at personer under 40 år i udgangspunktet ikke kan få førtidspension, men skal deltage i et eller flere ressourceforløb, og at personer over 40 år som udgangspunkt skal deltage i ét ressourceforløb, inden førtidspension kan tilkendes. Seniorførtidspensionsreformen i 2014 gav nedslidte med tilknytning til arbejdsmarkedet og med højst fem år til folkepensionsalderen lettere adgang til førtidspension.

Udvikling i antal nye førtidspensionister i løbet af året og samlet antal i januarKilde: www.statistikbanken.dk/pen111.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. april 2020 - Nr. 148

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om sociale pensioner er baseret på Danmarks Statistiks pensionsregister. Oplysningerne kommer fra de it-systemer, der administrerer udbetaling af social pension. Der kan leveres specialopgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation