Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Vallensbæk har de yngste biler, Ærø de ældste

Motorparken
1. januar 2020
2.652.000
Personbiler
+2,2 %
2019-2020

Motorparken 1. januar 2020

De yngste biler med en privat bruger findes i Vallensbæk Kommune, og de har en gennemsnitsalder på 7,4 år. På Ærø er de private brugeres biler til gengæld 13,5 år tæt fulgt af Samsø med 13,3 år - to år ældre end Bornholmernes biler, der er tredjeældst. De yngste biler med privat bruger findes generelt i Københavns omegn, Nordsjælland, Århusområdet og i Aalborg og Fredericia. Gennemsnittet for hele landet er 9,1 år. Bilerne med erhvervsbrugere er 4,1 år. Leasingbiler med privat bruger er i denne sammenhæng tillagt de private husholdninger. Elbiler og plugin hybrider udgør nu i alt 1 pct. af personbilerne.

Gennemsnitsalder for personbiler med bruger i private husholdninger. 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8.

Flere end fem gange så mange personbiler som i 1962

Flere end fem gange så mange personbiler kører rundt på de danske veje ved årsskiftet 2019-2020 som i 1961-1962. Bestanden af personbiler er vokset fra 470.000 i 1962 til 2.652.000 i dag. I løbet 2019 er bestanden vokset med 57.300 biler netto (tilgang ÷ afgang), hvilket svarer til en stigning på 2,2 pct.

Nyregistreringer og bestand af personbiler. 1961-2019Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6.

Ni ud af ti personbiler ejes af husholdningerne

90 pct. af personbilerne ejes af de private husholdninger, mens erhvervene har de resterende 10 pct. Den aldersmæssige sammensætning er meget forskellig for husholdningerne og erhvervene, idet 62 pct. af erhvervenes biler, herunder alle leasingbilerne, er yngre end fire år, mens det samme kun gælder 18 pct. af de biler, husholdningerne ejer. De benzin- og dieseldrevne biler udgør 99 pct. af bestanden, de eldrevne 0,6 pct. og pluginhybriderne 0,4 pct.

Færre erhvervskøretøjer, flere personbiler

Den samlede bestand af motorkøretøjer er på 3.283.000 stk. ved årsskiftet. Siden 2015-2016 er bestanden vokset med 242.300 køretøjer eller 8,0 pct. Der er kommet flere personbiler, sættevognstrækkere og motorcykler og færre af alle andre køretøjer. I absolutte tal er der 14.800 færre erhvervskøretøjer og 261.000 flere personbiler end for fire år siden.

Udviklingen i bestanden af køretøjer. 1. januar 2016 til 1. januar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707.

Personbilerne udgør mere end tre fjerdedel af motorkøretøjerne

Personbilerne dominerer med 81 pct. af motorkøretøjerne, mens varebilerne udgør 12 pct. Motorcykler og knallert-45 udgør 6 pct., og busser og lastbiler mv. resten.

Bestanden af øvrige køretøjer er på 1.342.000 stk., og den består primært af 1.013.300 små påhængsvogne (trailere < 2 ton), heraf 755.500 husholdningsejede trailere < 1 ton, samt 124.400 campingvogne.

Leasing er et udpræget Københavnsk og Nordsjællandsk fænomen

Der er betydeligt længere mellem privatleasede biler vest for Roskilde end der er i København og op ad Øresundskysten. I Gentofte, Hørsholm og Rudersdal er 9-12 pct. af bilerne med privat bruger leaset, mens det i en stor del af resten af landet er færre end 2 pct. Den høje andel af leasingbiler i de tre nævnte kommuner er stærkt medvirkende til den relativt lave gennemsnitsalder for deres biler, se også kortet først i artiklen.

Privatleasede bilers andel af alle biler med private brugere. 1. januar 2020Kilde: Egne beregninger på basis af data i Motorregistret og Erhvervsregistret. Tallene er ikke i Statistikbanken.

Lavere gennemsnitsalder og stort fald i middellevetiden

Den store tilgang af nye biler de seneste fire år kombineret med en øget afgang af især ældre biler betyder, at bestandens gennemsnitsalder på 8,8 år ved årsskiftet er den laveste siden 2003.

Middellevetiden - den forventede levetid - for en 0-årig bil ved årsskiftet er 14,2 år. Det store fald over de seneste ti år er kraftigt påvirket af en stor stigning i afgangen fra bestanden af de helt 'unge' biler. Det er et fænomen, der hænger nøje sammen med den stigende andel af leasingbiler blandt nyregistreringerne.

Personbilers gennemsnitsalder og middellevetid. 1. januar

 

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

 

antal år

Gnsn. alder

8,6

9,1

9,1

9,1

9,3

9,3

9,2

9,0

8,8

8,8

Middellevetid1

17,3

16,8

17,0

16,4

17,8

15,4

16,1

15,4

14,8

14,2

1 For 0-årige personbiler.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8.

Køretøjsbestanden i Danmark. 1. januar

 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2016
- 2020

 

antal

pct.

Alle køretøjer i alt

4287269

4391971

4484332

4563042

4624437

7,9

Motorkøretøjer i alt

3040585

3118571

3183024

3240176

3282859

8,0

Personbiler

2390823

2465538

2530047

2594469

2651726

10,9

Benzin

1666621

1701550

1736427

1766543

1803976

8,2

Diesel

715628

754054

782859

812502

822181

14,9

El, gas, hybrid (plug-in) mv.

8574

9934

10761

15424

25569

198,2

Busser

13383

13417

13482

13158

13003

-2,8

Varebiler

395649

397001

395548

389461

380175

-3,9

Heraf privat godstransport1

88388

85967

80906

73595

65147

-26,3

Lastbiler

28309

28326

28261

28124

27919

-1,4

Sættevognstrækkere

13127

13640

14130

14539

14584

11,1

Motorcykler

153411

156311

158377

160823

162032

5,6

Knallert-45

44624

43111

41983

38404

32222

-27,8

Brand- og redningskøretøjer2

1259

1227

1196

1198

1198

-4,8

Øvrige køretøjer i alt

1246684

1273400

1301308

1322866

1341578

7,6

Påhængsvogne indtil 2 ton

922554

948078

972120

994154

1013312

9,8

Påhængsvogne over 2 ton

55230

59107

63184

67696

71571

29,6

Sættevogne

39149

40263

44191

44191

45219

15,5

Campingvogne

137404

134768

131257

127705

124399

-9,5

Traktorer

92347

91184

90556

89120

87077

-5,7

1 Må anvendes til privatkørsel.
2 Kun vare- og lastbiler.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707.

Motorparken
1. januar 2020
2.652.000
Personbiler
+2,2 %
2019-2020

Nyt fra Danmarks Statistik

20. marts 2020 - Nr. 109

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Transport