Gå til sidens indhold

1.700 kvinder kom på kvindekrisecenter i 2017

Kvindekrisecentre 2017

I løbet af 2017 blev der indskrevet 1.687 kvinder på landets kvindekrisecentre. Tallet kommer fra en ny statistik om voldsramte kvinder og deres børn. I lidt over halvdelen af opholdene på kvindekrisecentrene havde kvinden børn med. I alt blev der medbragt 1.649 børn. Længden på opholdene svingede betydeligt, men i gennemsnit opholdt hver kvinde sig 62 døgn eller ca. to måneder på et kvindekrisecenter, mens hvert medbragt barn i gennemsnit var 60 døgn på et kvindekrisecenter. 243 kvinder og 245 børn oplevede mere end ét ophold i 2017. Det kan ske, at gentagne ophold er en del af et samlet forløb. Fx hvis det frygtes, at kvindens sikkerhed er i fare, kan hun flytte til et andet center.

Opholdslængde på kvindekrisecentre. 2017

Flest kvinder med bopæl i Region Hovedstaden

De fleste kvinder havde bopæl i Region Hovedstaden, før de kom på et kvindekrisecenter i 2017. Ud af de 1.687 kvinder kom 34 pct. eller 579 kvinder fra Region Hovedstaden. Den laveste andel kom fra Region Nordjylland, idet 127 eller 8 pct. kvinder oprindeligt havde bopæl her. Den høje andel kvinder fra Region Hovedstaden, der kommer på kvindekrisecenter, skal ses i lyset af, at cirka en tredjedel af landets kvinder bor i denne region (33 pct.). I Region Nordjylland bor blot en tiendedel af landets kvinder (10 pct.). Til trods for dette er der alligevel relativt flere kvinder på kvindekrisecenter, som kommer fra Region Hovedstaden end fra resten af landet. Bopælsadressen er kvindens oplyste folkeregisteradresse i cpr-registret.

Lidt under halvdelen af kvinderne har andet oprindelsesland end Danmark

Omkring halvdelen (48 pct.) af kvinderne på kvindekrisecentrene har dansk herkomst, nemlig 817 kvinder, mens 41 pct. eller 699 kvinder har et andet oprindelsesland end Danmark. For 10 pct. af kvinderne har Danmarks Statistik ikke oplysning om oprindelse. Den største andel af kvinder med et andet oprindelsesland end dansk, var fra Syrien med 14 pct., mens hhv. 8 pct. af kvinderne kom fra Irak og 6 pct. fra Somalia. Af de 1.649 børn, som var på kvindekrisecenter i 2017, havde halvdelen (50 pct.), eller 830 børn, en mor med anden herkomst end dansk.

Gennemsnitsalderen på kvinderne var 35 år

For at få ophold på et kvindekrisecenter skal kvinden være fyldt 18 år. I gennemsnit var kvinderne 35 år. Knap en femtedel af kvinderne var mellem 18-24 år, mens 10 pct. var kvinder på 50 år og derover.

Ophold og antal kvinder på kvindekrisecentre efter tid og alder. 2017

 

Ophold

Kvinder

I alt

1981

1687

18-24 år

340

297

25-29 år

385

308

30-39 år

659

551

40-49 år

372

326

50 år og over

182

162

Uoplyst alder

43

43

Ny statistik

Statistikken om voldsramte kvinder og deres børn, som har fået ophold på et kvindekrisecenter efter § 109 i Serviceloven, er ny. Statistikken er dannet på baggrund af oplysninger, som er indhentet fra 48 danske kvindekrisecentre under § 109 i Serviceloven. Hvert center har indberettet antal kvinder, antal børn og opholdslængde på indskrivninger fra 1. januar 2017 og frem. Statistikken medtager ikke ophold, der er påbegyndt før 1. januar 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. april 2018 - Nr. 146

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

I statistikken er der mellem 5 og 10 pct. af kvinderne, som enten har anonymt ophold eller hvor cpr.nr. er ukendt, hvilket betyder, at Danmarks Statistik for disse kvinder ikke har baggrundsoplysninger såsom bopælskommune og etnicitet. Hvis kvinden er indberettet anonymt, er det heller ikke muligt at se, om den samme kvinde har haft flere ophold i løbet af året. Der kan derfor være usikkerhed om de kvinder og børn, der er indberettet uden cpr.nr. eller fødselsdato.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation