Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Uændret driftsresultat for fiskeriet i 2018

Regnskabsstatistik for fiskeri 2018

Driftsresultatet for danske fiskere blev 1,9 mio. kr. pr. virksomhed i 2018. Det er kun 17.000 kr. mindre end året før og et fald på under 1 pct. Bruttoudbyttet steg 7 pct. til 7 mio. kr., mens driftsomkostningerne steg 11 pct., og finansieringsomkostningerne steg 10 pct.

Bruttoudbytte fordelt på omkostninger og driftsresultat pr. virksomhedKilde: www.statistikbanken.dk/firegn1.

Fartøjerne over 40 meter stod for 70 pct. af fiskeriets samlede driftsresultat

Driftsresultatet varierer fra 0,2 mio. kr. for de mindste fartøjer til 23,6 mio. kr. pr. virksomhed for de største fartøjer. For fartøjer over 40 meter blev driftsresultatet 32 pct. højere end i 2017, mens driftsresultatet faldt for alle øvrige fartøjslængde-grupper. I 2018 udgjorde driftsresultatet for gruppen af fartøjer over 40 meter i alt 662 mio. kr. svarende til 70 pct. af det samlede driftsresultat for fiskeriet. De største fartøjer havde en overskudsgrad på 41 pct., mens fartøjerne på 15-40 meter opnåede en overskudsgrad på 10-13 pct.

Prisstigning gav større bruttoudbytte fra industrifisk

Gruppen af fartøjer over 40 meter, som hovedsageligt fisker sild, makrel og industrifisk, opnåede en samlet stigning i bruttoudbytte på 21 pct. Bruttoudbyttet i industrifiskeriet blev, trods faldende landinger, forøget med 19 pct. som følge af en prisstigning på 44 pct. i 2018. For sild steg bruttoudbyttet 1 pct., da et fald i prisen blev kompenseret af forøgede landinger. Bruttoudbyttet af makrel faldt 1 pct., da en reduktion på 20 pct. i de landede mængder blev modvirket af en prisstigning på 24 pct. Fartøjsgrupperne under 40 meter fik formindsket bruttoudbyttet med 3-12 pct. i forhold til året før som følge af fald i landingerne af torsk, kulmule, rødspætte og tunger, som ikke kunne opvejes af mindre prisstigninger.

Stigning i omkostninger til brændstof

Omkostninger til brændstof steg 32 pct., svarende til 189.000 kr. pr. virksomhed, som følge af 22 pct. stigning i prisen på dieselolie og 10 pct. stigning i forbruget i forhold til året før. Forbruget af brændstof for det samlede fiskeri blev på 105 mio. liter i 2018, svarende til 1.476 liter pr. fartøjs-havdag. Det er 6 pct. højere end det gennemsnitlige forbrug pr. fartøjs-havdag i 2017. Dette skyldes tilgang af to fartøjer i gruppen på 24,0-39,9 meter samt forøget antal havdage for fartøjer over 40 meter, som har det største forbrug pr. dag.

Øvrige omkostninger

Sammenlægges alle øvrige omkostninger end brændstof, var der en stigning på 3,6 pct. svarende til 106.000 kr. pr. virksomhed. Omkostninger til lønninger og vedligeholdelse steg 4 til 5 pct., mens landings- og salgsomkostninger steg 1 pct. Afskrivningerne steg 23 pct. og finansieringsomkostningerne steg 10 pct. svarende til 29.000 kr. pr. virksomhed.

Regnskabsresultater for fiskeri fordelt på fartøjslængdegrupper

 

Alle
virksomheder

Fartøjslængdegrupper1 2018*
 

 

2017
 

2018*
 

Under
12 m

12,0
-14,9 m

15,0
-17,9 m

18,0
-23,9 m

24,0
-39,9 m

40,0 m
og over

 

antal

Fiskerivirksomheder

539

527

197

75

82

47

40

28

Virksomheder i stikprøven

272

275

63

33

54

40

36

27

 

pr. virksomhed

Indsats af produktionsfaktorer

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriaktiver, primo, 1.000 kr.

36054

35243

3486

9044

24208

54393

109519

282601

Samlet bruttotonnage

112

123

9

24

53

115

304

1320

Forbrug af brændstof, 1.000 l

182

199

14

43

103

232

730

1640

Antal havdage for fartøjer

130

135

98

113

150

204

266

175

Arbejdsindsats, dage i alt

402

408

150

228

446

740

1196

1168

 

1.000 kr. pr virksomhed

Resultatopgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoudbytte

6473

6958

854

1762

4131

8400

16620

62962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsomkostninger

4280

4753

610

1343

3162

6742

14107

35909

Brændstof

599

788

61

183

427

929

2897

6281

Køb af årskvote, is, foder m.m.

395

401

34

48

143

374

1182

4364

Landingsomkostninger

322

325

106

206

317

712

1181

839

Vedligeholdelse af driftsaktiver

654

685

126

298

554

995

1748

4352

Administration, forsikring m.m.

348

363

105

175

283

451

826

2131

Afskrivninger på driftsaktiver

761

939

81

116

377

826

2117

10570

Lønudgift, ekskl. løn til ejere

1201

1252

96

317

1060

2456

4157

7372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat af primær drift

2192

2205

245

419

969

1658

2513

27053

Finansieringsomkostninger

298

327

14

61

151

395

862

3419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat

1894

1878

230

358

818

1262

1651

23634

Ejeraflønning

486

498

291

415

493

584

904

1536

 

pct.

Nøgletal

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

26,4

24,5

-5,5

0,2

11,5

12,8

9,7

40,5

Afkastningsgrad

4,8

4,8

-1,3

0,0

2,0

2,0

1,5

9,1

Soliditetsgrad

44,2

42,6

41,2

35,3

49,3

53,0

49,2

35,2

1 Eksklusive blåmuslinge- og hesterejefiskeri.
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/firegn1, firegn2 og nfisk.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. november 2019 - Nr. 424

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Ved offentliggørelsen i Nyt er tallene foreløbige. Endelige tal vil blive tilgængelige samtidig med udgivelsen af årspublikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur.

Statistikken omfatter dansk erhvervsfiskeri. Enheden er fiskerivirksomheden. Hvis  virksomheden har flere fiskerfartøjer, der drives selvstændigt med hver sin besætning, er hvert fartøj afgrænset som selvstændig enhed. Populationen omfatter de enheder, som har en driftsmæssig aktiv periode på mindst seks måneder og en årsomsætning over et givent indeksreguleret tærskelniveau.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation