Gå til sidens indhold

8.200 påbegyndte stofmisbrugsbehandlinger i 2019

Stofmisbrugsbehandling social 2019

Der blev i 2019 iværksat 8.200 stofmisbrugsbehandlinger i de 85 kommuner, der har godkendt 2019-data til Stofmisbrugsdatabasen. Det svarer til 1,6 iværksættelser pr. 1.000 indbyggere. En iværksættelse angiver en borgers start i behandling. Antallet af iværksættelser varierede på tværs af kommuner med mellem 0,0 og 3,2 pr. 1.000 indbyggere. Kommuner med flest iværksættelser pr. indbygger var Svendborg, Lolland og Nyborg, mens Lemvig, Jammerbugt og Hørsholm havde færrest. Indbyggertallet i de 85 kommuner svarede til 90 pct. af befolkningen i 2019.

Iværksættelser af stofmisbrugsbehandling. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001 og folk1a.

Flere anmodninger om behandling blev iværksat

I 2019 blev 98 pct. af anmodningerne om behandling iværksat, og andelen har været stigende over tid. I 2018 var iværksættelsesandelen 96 pct., mens den var 94 pct. i 2017. I 2019 var der 7.500 afsluttede behandlinger af stofmisbrug, som er 400 flere end i 2018, svarende til en stigning på 5,6 pct. En lidt mindre stigning var der i antal anmodninger og iværksættelser af behandling på hhv. 2,1 og 3,9 pct. fra 2018 til 2019.

Stofmisbrugsbehandling, aktiviteten i 2019 og for de seneste tre år

 

85 kommuner

80 kommuner med godkendte hovedtal i årene 2017-2019

 

2019

2017

2018

2019

Ændring 2018-2019

 

antal

pct.

Anmodninger

8415

7019

7674

7837

163

2,1

Iværksættelser

8211

6613

7373

7662

289

3,9

Afsluttede behandlinger

8046

6719

7119

7516

397

5,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001.

Flere personer i stofmisbrugsbehandling

Et behandlingsforløb kan fra iværksættelsen strække sig over en flerårig periode, hvor borgeren i forløbet kan være tilknyttet flere tilbud undervejs. Samtidig kan en person have haft flere behandlingsforløb enten i samme kommune eller i flere kommuner i forbindelse med flytning. For at sammenligne udviklingen over en periode ses alene på kommuner, for hvilke det har været muligt at opgøre behandlingsforløb. Der er 74 kommuner, der indgår i denne opgørelse med forløbsdata fra 2017-2019. I 2019 var der 12.300 personer i behandling, hvilket er 2,7 pct. flere end i 2018. Det samme gør sig gældende for behandlingsforløb, som med 12.900 behandlingsforløb i 2019 var 3,2 pct. højere end det foregående år. Indbyggertallet i disse 74 kommuner svarede til 73 pct. af den samlede befolkning.

Tre ud af ti behandlingsforløb afsluttes, da borgere udebliver

Når en kommune afslutter en borgers behandlingsforløb for stofmisbrug angives både afslutningsårsag og afslutningsstatus. Af de 5.700 afsluttede forløb i 2019 var der for 35 pct. angivet udeblevet som årsag, mens 29 pct. af afslutningerne skete, fordi borgeren var færdigbehandlet. Afslutningsstatus kan registreres som borgeren værende ophørt (stoffri), reduceret, stabiliseret, tilbagefald eller Ikke-færdigbehandlet. Næsten halvdelen af forløbene blev afsluttet som ikke færdigbehandlet, mens en tredjedel afsluttedes med status som ophørt.

Årsag og status ved afsluttet stofmisbrugsbehandling. 2019Kilde: Særkørsel fra Stofmisbrugsdatabasen, afslutningsstatus i www.statistikbanken.dk/smdbv005.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2020 - Nr. 364

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter data for kommuner, som har valideret og godkendt oplysningerne i Stofmisbrugsdatabasen. I den forbindelse skal det dermed bemærkes, at tallet ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. Analyse af udviklingen over tidsserien bør alene ske for de godkendte kommuner, der indgår i alle år. Se opgørelse i tabel. Ved opgørelse af forløb sammensættes to eller flere forløb, hvis personen har et tidligere afsluttet forløb i samme kommune, og der er maximalt ti dage mellem første forløbs slutdato og næste forløbs startdato.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation