Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

COVID-19 ses ikke i det samlede antal døde i 1. kvt.

Befolkningens udvikling 1. kvt. 2020

Første kvartal 2020 har vist 2 pct. færre døde end første kvartal 2019 og 4 pct. færre end gennemsnittet for de forudgående fem år (2015-2019). I løbet af et år er der relativt store udsving i antallet af døde, og første kvartal tegner sig generelt for en lidt større andel af de døde end de øvrige kvartaler; gennemsnitligt 27,3 pct. i perioden 2015-2019. Dette udsving tilskrives ofte "vinter-sygdomme" som influenza og lungebetændelse. Endnu er det for tidligt at sige om mønstret er anderledes i 2020, men den milde vinter kan tænkes at spille ind på det lave antal døde i første kvartal 2020. Set henover kvartalets måneder er der også mindre udsving fra år til år.

Døde i 1. kvt. opgjort på månedsbasisKilde: www.statistikbanken.dk/bev3a.

Ændring i antal døde i anden halvdel af marts 2020

Normal publiceres antal døde pr. uge og dag kun årligt, men eftersom der er særlig interesse for hurtigere indikatorer for samfundsudviklingen under COVID-19, udgiver Danmarks Statistik for tiden antal døde ugentligt i den eksperimentelle statistik - med forbehold for senere korrektioner på tallene.

Baseret på disse foreløbige tal skiller anden halvdel af marts i 2020 - fra uge 12 og frem - sig ud fra tidligere år, idet antallet af døde oftest begynder at falde på dette tidspunkt af året, mens antallet af døde i 2020 stiger over det gennemsnitlige niveau fra perioden 2015-2019. Hvorvidt der er tale om en generel forsinkelse af det lave antal af døde gennem første kvartal eller en påvirkning fra COVID-19, er ikke muligt at afgøre i disse tal, men der er dog et påfaldende sammenfald med COVID-19 nedlukningen som fandt sted i slutningen af uge 11.

Døde opgjort på ugebasisKilde: www.statistikbanken.dk/dodc2.

Også geografiske forskelle i fordelingen af antal døde

Betragtes den geografiske fordeling i antallet af døde i perioden 16.-31. marts 2020 i forhold til fordelingen af det gennemsnitlige antal døde i samme periode 2015-2019, ses markante geografiske forskelle mellem landsdelene. Fem landsdele har en højere andel af de døde i 2020, mens fem har en lavere. Kun Bornholms andel er uforandret. Vestjylland og Københavns Omegn tegner sig i 2020 for hhv. 8,7 pct. og 10,6 pct. (mod 7,6 pct. og 9,4 pct. i 2015-2019) af landets samlede antal døde, mens Vest- og Sydsjælland tegner sig for 11,7 pct. i 2020 mod 13,2 pct. i perioden 2015-2019.

Landsdelenes andel af døde i anden halvdel af marts 2020 sat i forhold til gennemsnittet i perioden 2015-2019.Kilde: www.statistikbanken.dk/dodc1.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2020 - Nr. 182

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Befolkningstal

Anden information

Seneste nyt om Befolkning