Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat ingen stigning i forbrugerprisindekset

Forbruger- og nettoprisindeks maj 2020

Der var ingen stigning i det samlede forbrugerprisindeks i maj i forhold til samme måned sidste år. Det er anden måned i træk, at der ikke er en stigning over 12 måneder. Forbrugerprisindekset for maj er stadig påvirket af Covid-19, da bortfaldet af prisobservationer har været større end normalt. For en række brancher har det fortsat slet ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Det er i høj grad prisændringer inden for transport, herunder særligt prisfald på benzin og diesel, der holder den årlige stigning i forbrugerprisindekset nede. Forbrugerprisindekset ekskl. energiprodukter og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) har derimod en årsstigning på 0,7 pct.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

For maj og kommende offentliggørelser under Covid-19-krisen

I maj er bortfaldet af prisobservationer markant større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 11 pct. af prisobservationerne i maj herunder i en række brancher, som har været lukket helt ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet vurderes også at kunne have betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i maj 2020, så er årsstigningen minus 0,2 pct. Læs mere på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Fra og med maj 2020 er brugen af stregkodedata i forbrugerprisindeksene blevet udvidet. Det er husholdnings- og toiletartikler, hvor stregkodedata fra supermarkeder nu anvendes i beregningen af prisudviklingen.

Charterrejser, tøj og flyrejser trak indekset ned

Fra april til maj faldt forbrugerprisindekset 0,1 pct. Isoleret set trak prisfald på charterrejser1, tøj og flyrejser1 indekset ned med 0,32 procentpoint. Modsat trak højere priser på bl.a. hotelovernatninger1 samt benzin og diesel indekset op. Hvis der alene ses på de brancher, hvor det har været muligt at indhente priser i maj 2020, så trak sommerhusleje og juice udover tøj mest ned i indekset i maj i forhold til april.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Apr. - maj. 2020

 

 

Maj 2019 - maj 2020

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,1

 

forbrugerprisindekset

 

0,0

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Hotelovernatninger1

0,68

0,10

 

Husleje

20,73

0,20

Benzin og diesel

2,62

0,03

 

Kød

2,41

0,14

Produkter til personlig pleje

1,15

0,03

 

Bøger

0,34

0,12

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Charterrejser1

1,49

-0,19

 

Benzin og diesel

2,62

-0,58

Tøj

3,48

-0,07

 

Tøj

3,48

-0,16

Flyrejser1

0,69

-0,06

 

Elektricitet

2,47

-0,11

1 Prisudviklingen på fly, charterrejser og hotel er estimeret med prisudviklingen fra april til maj 2019.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Lavere prisstigninger på varer og tjenester

I maj 2020 var årsstigningen på varer minus 1,7 pct. Det er lavere end i april, hvor årsstigningen lå på minus 1,5 pct. De højere årlige prisfald for varer i forhold til måneden før skyldes bl.a. prisfald på tøj. Maj måneds årsstigning på tjenester var 1,3 pct., hvor årsstigningen lå på 1,5 pct. måneden før. Faldet skyldes i høj grad lavere priser på leje af sommerhus.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på medicin og tandlægeudgifter det seneste år

Sundhed havde den største årlige prisstigning i maj. Stigningen på 2,4 pct. skyldes bl.a. højere priser på medicin og tandlægeudgifter. Transport havde det største årlige prisfald på 3,6 pct., hvilket især skyldes lavere priser på benzin og diesel.

Lavere priser på tøj den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft det største prisfald. Prisfaldet på 1,8 pct. skyldes primært lavere priser på tøj. Sundhed steg 1,0 pct., hvilket i høj grad skyldes højere priser på medicin.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2019

2020

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2020

Maj

 

Apr.

 

Maj

Apr. 2020
- maj 2020
 

Apr. 2019
- apr. 2020
 

Maj 2019
- maj 2020
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,1

103,2

103,1

-0,1

0,0

0,0

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,75

104,2

105,1

105,4

0,3

1,5

1,2

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,31

103,1

103,0

103,5

0,5

0,2

0,4

Beklædning og fodtøj

4,39

96,0

95,1

93,4

-1,8

-1,5

-2,7

Boligbenyttelse, el og varme

29,08

104,1

104,2

104,1

-0,1

-0,3

0,0

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,47

98,0

97,7

97,2

-0,5

-0,4

-0,8

Sundhed

2,98

102,3

103,8

104,8

1,0

1,3

2,4

Transport

12,91

104,2

100,6

100,4

-0,2

-3,4

-3,6

Kommunikation

2,00

85,7

83,5

83,6

0,1

-2,6

-2,5

Fritid og kultur

11,15

102,7

105,1

103,6

-1,4

1,1

0,9

Uddannelse

0,87

111,1

113,1

113,1

0,0

1,8

1,8

Restauranter og hoteller

6,47

108,2

108,8

109,8

0,9

2,5

1,5

Andre varer og tjenester

9,60

104,4

106,0

106,4

0,4

1,6

1,9

Varer

47,79

99,9

98,2

98,2

0,0

-1,5

-1,7

Tjenester

52,21

106,2

108,0

107,6

-0,4

1,5

1,3

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,30

103,2

104,1

103,9

-0,2

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,6

103,9

103,7

-0,2

0,2

0,1

HICP i alt

102,7

102,6

102,5

-0,1

-0,1

-0,2

HICP-CT i alt

103,1

103,0

102,8

-0,2

-0,1

-0,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2020 - Nr. 224

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation