Gå til sidens indhold

Brændstof får forbrugerprisindeks til at ligge stille

Forbruger- og nettoprisindeks april 2020

Der var ingen stigning i det samlede forbrugerprisindeks i april i forhold til samme måned sidste år. Det er den laveste årlige stigning i forbrugerprisindekset siden september 2016. Forbrugerprisindekset for april er påvirket af Covid-19, da bortfaldet af prisobservationer har været markant. For en række brancher har det slet ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Ændringen i april på 0,0 pct. er markant lavere end i marts, hvor den årlige stigning var 0,4 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for transport, herunder særligt prisfald på benzin og diesel, der trækker den årlige stigning i april ned i forhold til marts. Prisindekset for brændstof ligger nu på det laveste niveau siden april 2009, hvor økonomien var ramt af finanskrisen.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

For april og kommende offentliggørelser under Covid-19-krisen

I april er bortfaldet af prisobservationer markant større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente knap 27 pct. af prisobservationerne i april herunder i en række brancher, som har været lukket helt ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet vurderes også at kunne have betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i april 2020, så er årsstigningen minus 0,1 pct. Læs mere på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Brændstof, elektricitet og kød trak indekset ned

Fra marts til april faldt forbrugerprisindekset 0,1 pct. Isoleret set trak prisfald på benzin og diesel, elektricitet samt kød indekset ned med 0,29 procentpoint. Modsat trak højere priser på bl.a. flyrejser1, sommerhusleje og hotelovernatninger1 indekset op. Hvis der alene ses på de brancher, hvor det har været muligt at indhente priser i april 2020, så trak sko og møbler udover sommerhusleje mest op i indekset i april i forhold til marts.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Mar. - apr. 2020

 

 

Apr. 2019 - apr. 2020

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,1

 

forbrugerprisindekset

 

0,0

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Flyrejser1

0,69

0,11

 

Husleje

20,73

0,20

Sommerhusleje

0,31

0,10

 

Kød

2,41

0,13

Hotelovernatninger1

0,68

0,03

 

Bøger

0,34

0,13

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,62

-0,21

 

Benzin og diesel

2,62

-0,56

Elektricitet

2,47

-0,05

 

Elektricitet

2,47

-0,21

Kød

2,41

-0,03

 

Computere

0,96

-0,11

1 Prisudviklingen på fly og hotel er estimeret med prisudviklingen fra marts til april 2019.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Lavere prisstigninger på varer og højere prisstigninger på tjenester

I april 2020 var årsstigningen på varer minus 1,5 pct. Det er lavere end i marts, hvor årsstigningen lå på minus 0,6 pct. De højere årlige prisfald for varer i forhold til måneden før skyldes i høj grad prisfald på benzin og diesel. April måneds årsstigning på tjenester var 1,5 pct., hvor årsstigningen lå på 1,2 pct. måneden før.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på leje af sommerhus det seneste år

Restauranter og hoteller havde den største årlige prisstigning i april. Stigningen på 2,5 pct. skyldes bl.a. højere priser på leje af sommerhus i påsken, der i april faldt sammen med indsamlingsperioden for forbrugerprisindekset. Transport havde det største prisfald på 3,4 pct., hvilket især skyldes lavere priser på benzin og diesel.

Lavere priser på benzin og diesel den seneste måned

Den seneste måned har transport haft det største prisfald. Prisfaldet på 0,9 pct. skyldes primært lavere priser på benzin og diesel. Restauranter og hoteller steg 2,2 pct., hvilket i høj grad skyldes højere priser på sommerhusleje.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2019

2020

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2020

Apr.

 

Mar.

 

Apr.

 

Mar. 2020
- apr. 2020
 

Mar. 2019
- mar. 2020
 

Apr. 2019
- apr. 2020
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,2

103,3

103,2

-0,1

0,4

0,0

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

Drikkevarer

11,75

103,5

105,3

105,1

-0,2

1,2

1,5

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,31

102,8

103,0

103,0

0,0

-0,7

0,2

Beklædning og fodtøj

4,39

96,5

94,8

95,1

0,3

-0,9

-1,5

Boligbenyttelse, el og varme

29,08

104,5

104,6

104,2

-0,4

0,3

-0,3

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

Husholdningstjenester

5,47

98,1

97,0

97,7

0,7

-0,5

-0,4

Sundhed

2,98

102,5

104,2

103,8

-0,4

1,6

1,3

Transport

12,91

104,1

101,5

100,6

-0,9

-0,9

-3,4

Kommunikation

2,00

85,7

84,2

83,5

-0,8

-1,6

-2,6

Fritid og kultur

11,15

104,0

105,2

105,1

-0,1

1,3

1,1

Uddannelse

0,87

111,1

113,1

113,1

0,0

1,8

1,8

Restauranter og hoteller

6,47

106,1

106,5

108,8

2,2

1,4

2,5

Andre varer og tjenester

9,60

104,3

106,1

106,0

-0,1

1,5

1,6

Varer

47,79

99,7

98,9

98,2

-0,7

-0,6

-1,5

Tjenester

52,21

106,4

107,4

108,0

0,6

1,2

1,5

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,30

103,3

103,8

104,1

0,3

0,7

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,7

103,9

103,9

0,0

0,5

0,2

HICP i alt

102,7

102,7

102,6

-0,1

0,3

-0,1

HICP-CT i alt

103,1

103,1

103,0

-0,1

0,3

-0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2020 - Nr. 178

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation