Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Priser trækkes ned af fødevarer og op af svinekød

Forbruger- og nettoprisindeks januar 2020

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,7 pct. i januar i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er lavere end i december, hvor den årlige stigning var 0,8 pct. Det er især hovedgruppen fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer, der trækker årsstigningen i forbrugerprisindekset ned i januar i forhold til måneden før. Inden for fødevarer er det i høj grad prisændringer på brød og kornprodukter samt smør, der bidrager til den lavere årsstigning. Omvendt trækker kød, herunder svinekød, årsstigningen op.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Høje priser på svinekød

I januar 2020 ligger forbrugerprisindekset for svinekød knap 10 pct. højere end for et år siden. Dermed ligger forbrugerpriserne på svinekød på det højeste niveau siden august 2010. Landbrugets prisindeks for slagtesvin er steget godt 64 pct. over det seneste år og ligger dermed på det højeste niveau siden 1997. Dette kunne indikere, at forbrugerpriserne på svinekød kommer til at stige yderligere i den kommende tid. Årsagen til de store prisstigninger på svinekød skal findes i udbredelsen af svinepest (se Nyt for Danmarks Statistik 2019:434). Når man sammenligner prisudviklingen på svinekød hos hhv. landbruget og forbrugerne, er det tydeligt, at priserne svinger markant mere i landbruget. Dette hænger sammen med, at forbrugerpriserne påvirkes af meget andet end selve råvarepriserne herunder bl.a. transportomkostninger, lønninger og avancer hos grossister og supermarkeder.

Forbrugerprisindeks for svinekød og prisindeks for slagtesvinKilde: www.statistikbanken.dk/pris111 og www.statistikbanken.dk/lpris10.

Charterrejser, bankgebyrer samt benzin og diesel trak indekset op

Fra december til januar steg forbrugerprisindekset 0,1 pct. Isoleret set trak prisstigninger på charterrejser, bankgebyrer samt benzin og diesel indekset op med 0,20 procentpoint. Modsat trak udsalget på tøj og sko samt prisfald på elektricitet ned i indekset.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Dec. 2019 - jan. 2020

 

 

Jan. 2019 - jan. 2020

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,1

 

forbrugerprisindekset

 

0,7

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Charterrejser

1,49

0,07

 

Benzin og diesel

2,62

0,20

Bankgebyrer

1,84

0,07

 

Husleje

20,73

0,18

Benzin og diesel

2,62

0,06

 

Bøger

0,34

0,11

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

3,48

-0,36

 

Tøj

3,48

-0,19

Elektricitet

2,47

-0,07

 

Computere

0,96

-0,12

Sko

0,91

-0,06

 

Elektricitet

2,47

-0,10

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på transport det seneste år

Transport havde den største årlige prisstigning i januar. Stigningen på 2,7 pct. skyldes bl.a. højere priser på benzin og diesel. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 5,3 pct., hvilket især skyldes lavere priser på tøj.

Højere priser på køkkenudstyr og bankgebyrer den seneste måned

Den seneste måned har boligudstyr, husholdningstjenester samt andre varer og tjenester haft den største prisstigning. Begge havde en stigning på 1,7 pct. Dette skyldes bl.a. højere priser på køkkenudstyr og bankgebyrer. Beklædning og fodtøj faldt 9,5 pct., hvilket især skyldes vinterudsalget på tøj.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nyt vægtgrundlag

Fra januar 2020 benytter forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) et nyt vægtgrundlag. Det nye vægtgrundlag kan findes på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2019

2020

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2020

Jan.

 

Dec.

Jan.

Dec. 2019
- jan. 2020

Dec. 2018
- dec. 2019

Jan. 2019
- jan. 2020

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,3

102,9

103,0

0,1

0,8

0,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,75

104,1

103,6

104,1

0,5

0,9

0,0

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,31

103,9

101,6

103,1

1,5

-0,1

-0,8

Beklædning og fodtøj

4,39

91,0

95,2

86,2

-9,5

-3,2

-5,3

Boligbenyttelse, el og varme

29,08

103,8

104,3

104,3

0,0

0,7

0,5

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,47

97,4

96,3

97,9

1,7

0,0

0,5

Sundhed

2,98

101,7

103,7

103,9

0,2

2,0

2,2

Transport

12,91

101,2

103,1

103,9

0,8

1,8

2,7

Kommunikation

2,00

86,1

84,9

84,4

-0,6

-0,1

-2,0

Fritid og kultur

11,15

103,8

103,8

105,0

1,2

1,4

1,2

Uddannelse

0,87

111,1

112,8

113,1

0,3

2,2

1,8

Restauranter og hoteller

6,47

104,4

107,2

106,5

-0,7

1,7

2,0

Andre varer og tjenester

9,60

104,1

104,4

106,2

1,7

1,1

2,0

Varer

47,79

99,0

99,2

98,9

-0,3

0,4

-0,1

Tjenester

52,21

105,4

106,4

106,9

0,5

1,2

1,4

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,30

102,5

103,0

103,1

0,1

0,8

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

102,6

103,4

103,6

0,2

1,0

1,0

HICP i alt

101,8

102,4

102,6

0,2

0,8

0,8

HICP-CT i alt

102,2

102,8

103,0

0,2

0,8

0,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2020 - Nr. 38

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation