Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Energi øger fortsat stigningen i forbrugerpriserne

Forbruger- og nettoprisindeks december 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,8 pct. i december i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er større end i november, hvor den årlige stigning var 0,7 pct. Det er især hovedgrupperne transport og bolig, der trækker årsstigningen i forbrugerprisindekset op i december i forhold til måneden før, hvilket også var tilfældet i november. Inden for transport er det primært prisændringer på benzin og diesel, og inden for bolig er det naturgas og fyringsolie, der bidrager til den højere årsstigning.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Fødevarer, charterrejser og alkoholiske drikkevarer trak indekset ned

Fra november til december faldt forbrugerprisindekset 0,2 pct. Isoleret set trak prisfald på fødevarer, charterrejser og alkoholiske drikkevarer indekset ned med 0,17 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Nov. - dec. 2019

 

 

Dec. 2018 - dec. 2019

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,2

 

forbrugerprisindekset

 

0,8

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,45

0,03

 

Husleje

21,03

0,18

Bøger

0,31

0,02

 

Fødevarer

10,41

0,13

Gas

0,52

0,02

 

Benzin og diesel

2,45

0,13

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Fødevarer

10,41

-0,07

 

Elektricitet

2,51

-0,14

Charterrejser

1,57

-0,06

 

Tøj

3,52

-0,11

Alkoholiske drikkevarer

1,74

-0,04

 

Computere

0,96

-0,11

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Årsudviklingen i priserne er steget for varer og uændret for tjenester

I december 2019 var årsudviklingen på varer 0,4 pct., hvor årsudviklingen lå på 0,0 pct. i november. Den højere årsstigning skyldes bl.a. prisændringer på benzin og diesel. December måneds årsstigning på tjenester lå - ligesom de tre forgående måneder - på 1,2 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i december. Stigningen på 2,2 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 3,2 pct., hvilket primært skyldes lavere priser på tøj.

Lavere priser på vin den seneste måned

Den seneste måned har alkoholiske drikkevarer og tobak haft det største prisfald. Prisfaldet på 1,3 pct. skyldes i høj grad lavere priser på vin. Restauranter og hoteller steg 0,3 pct., hvilket bl.a. skyldes højere priser på restaurant- og cafebesøg.

Uændret årlig prisstigning i 2019

Stigningen i det årlige forbrugerprisindeks fra 2018 til 2019 ligger på 0,8 pct. Dermed er den årlige prisstigning på samme niveau som fra 2017 til 2018, hvor stigningen ligeledes udgjorde 0,8 pct. Fra 2018 til 2019 er priserne steget mest inden for uddannelse, hvor stigningen har været 2,6 pct. I samme periode er priserne på beklædning og fodtøj faldet med 3,1 pct.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2018

2019

Ændring i pct.

 

Vægte
pr.

Dec.
 

Nov.
 

Dec.
 

Nov.
2019

Nov.
2018

Dec.
2018

Gns.
2018

 

Januar
2019

 

 

 

- dec.
2019

- nov.
2019

- dec.
2019

- gns.
2019

 

indeks 2015 = 100

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,1

103,1

102,9

-0,2

0,7

0,8

0,8

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,84

102,7

104,4

103,6

-0,8

1,2

0,9

1,4

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

101,7

102,9

101,6

-1,3

0,5

-0,1

1,2

Beklædning og fodtøj

4,37

98,3

95,9

95,2

-0,7

-2,8

-3,2

-3,1

Bolig

29,72

103,6

104,2

104,3

0,1

0,6

0,7

0,8

Boligudstyr, husholdningstjenester

5,34

96,3

97,2

96,3

-0,9

0,1

0,0

-0,1

Sundhed

2,98

101,7

103,6

103,7

0,1

1,5

2,0

1,4

Transport

12,41

101,3

102,9

103,1

0,2

0,3

1,8

1,0

Kommunikation

2,12

85,0

85,2

84,9

-0,4

0,2

-0,1

-0,3

Fritid og kultur

11,31

102,4

104,0

103,8

-0,2

1,6

1,4

1,7

Uddannelse

0,85

110,4

112,8

112,8

0,0

2,2

2,2

2,6

Restauranter og hoteller

6,28

105,4

106,9

107,2

0,3

1,7

1,7

0,7

Andre varer og tjenester

9,51

103,3

104,4

104,4

0,0

0,7

1,1

0,2

Varer

47,59

98,8

99,4

99,2

-0,2

0,0

0,4

0,2

Tjenester

52,41

105,1

106,5

106,4

-0,1

1,2

1,2

1,3

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,2

103,2

103,0

-0,2

0,7

0,8

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

102,4

103,6

103,4

-0,2

0,8

1,0

0,9

HICP i alt

101,6

102,6

102,4

-0,2

0,6

0,8

0,7

HICP-CT i alt

102,0

103,0

102,8

-0,2

0,7

0,8

0,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2020 - Nr. 7

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation