Gå til sidens indhold

Massiv fremgang i detailsalget efter genåbning

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+9,4 %
April - maj 2020

Detailomsætningsindeks maj 2020

Ændret 25. juni 2020 kl. 09:20

Ved offentliggørelsen var prisudviklingen fra juni 2019 til juni 2020 i tredje afsnit angivet til at være 1,1 pct. lavere, hvor det skal være 5,3 pct. højere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Detailsalget steg med 9,4 pct. i maj sammenlignet med april. Detailhandlen har således oplevet en ekstraordinær stor stigning. Dette tal er korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. 11. maj 2020 blev en række restriktioner for detailhandlen ophævet, hvilket blandt andet betød, at storcentre kunne åbne igen, ligesom pladskravet pr. kunde i en butik blev sænket. Det vurderes, at denne genåbning sammenholdt med den fortsatte nedlukning af øvrige dele af samfundet har bidraget til den betydelige stigning i detailomsætningen. Ser man samlet på perioden marts-maj, hvor tiltag mod COVID-19 har været gældende, var detailsalget 1,1 pct. lavere end i perioden december 2019-februar 2020.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Stort comeback til salg af beklædning i maj

Efter faldende omsætning i marts og april bød maj på en stor stigning i omsætningen i varegruppen beklædning mv. Salget af disse varer steg med 98 pct. i maj måned sammenlignet med april. Man bør dog være opmærksom på, at tøjsalget trods denne stigning fortsat ikke er tilbage på niveauet fra før tiltagene mod COVID-19 trådte i kraft. Omsætningen steg ligeledes i de to øvrige varegrupper i maj, hvor salget af andre forbrugsvarer samt fødevarer og andre dagligvarer var hhv. 3,1 pct. og 8,6 pct. højere end i april.

Detailomsætning højere i maj 2020 end maj 2019

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling var detailsalget 5,3 pct. højere i maj 2020 end i maj 2019. Dette skyldes højere omsætning i varegrupperne andre forbrugsvarer samt fødevarer og andre dagligvarer, som begge steg med 7,6 pct. sammenlignet med maj 2019. Salget af beklædning mv. var 18,3 pct. lavere i maj 2020 end maj 2019.

Eksperimentel statistik viser, at COVID-19 tiltag påvirker supermarkeder

Ugentlige stregkodedata fra udvalgte supermarkedskæder, der også anvendes i produktionen af forbrugerprisindeksene, viser, at mange danskere købte stort ind umiddelbart efter annonceringen af de vidtrækkende tiltag mod COVID-19. Salget af fødevarer var således 26 pct. højere i uge 11 2020, hvor nedlukningen blev annonceret, sammenlignet med uge 11 i 2019.

Ligesom med den generelle detailomsætning har beklædningssalget i de større supermarkeder været hårdt ramt af tiltagene mod COVID-19. I de aktuelle stregkodedata er der dog to uger, som skiller sig ud. I ugerne 16 og 20 var beklædningssalget i de største supermarkedskæder hhv. 6,0 pct. og 14,3 pct. højere end i de tilsvarende uger i 2019. En mulig forklaring på disse spring er, at dette var ugerne op til, at hhv. de yngste og ældste folkeskoleelever vendte tilbage til skolen.

Detailomsætningen i supermarkedskæder dækket af stregkodedata fordelt på varegrupper. Procentvis ændring i forhold til samme uge året førKilde: Særkørsel på stregkodedata fra udvalgte supermarkedskæder med henblik på udarbejdelse af eksperimentel statistik.

Andre indikatorer for detailhandel påviser voksende optimisme

Det tyder på, at man inden for detailhandlen overordnet ser lyst på fremtiden. En foreløbig offentliggørelse af konjunkturbarometrenes nøgleindikatorer for juni 2020 viser, at tilstedeværelsen af COVID-19 ikke længere indgyder nævneværdig pessimisme inden for detailbranchen. Konjunkturindikatorerne for detailhandlen er således på niveau, med tiden før tiltagene mod COVID-19 blev indført.

Det ser endvidere ud til, at COVID-19's påvirkning på omsætningen svinder. De foreløbige tal viser, at 31 pct. af de adspurgte virksomheder angav, at deres omsætning var faldet i juni som følge af COVID-19, mens 56 pct. svarede at COVID-19 havde medført stigende omsætning i juni. Andelen af virksomheder, som angav faldende omsætning i april og maj, lå på hhv. 55 pct. og 39 pct. mens andelen med stigende omsætning var 33 pct. i april og 44 pct. i maj.

Forbrugerforventningerne fra juni giver yderligere anledning til optimisme indenfor detailhandlen. Købelysten blandt de danske forbrugere er således steget så meget i juni, at den har ramt sit højeste niveau i år, og også ligger markant højere end juni måned i de seneste tre år, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:238.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2019

2020

 

2019-2020

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.*
 

Maj.*
 

 

Dec.
-feb.

Mar.
-maj.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

104,6

105,0

105,0

100,3

100,7

110,2

 

104,9

103,7

Fødevarer og andre dagligvarer

100,5

100,2

100,5

103,2

101,9

105,1

 

100,4

103,4

Beklædning mv.

92,9

93,6

93,8

49,8

39,0

77,2

 

93,5

55,3

Andre forbrugsvarer

111,6

112,5

112,1

108,5

113,1

122,8

 

112,1

114,8

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,2

0,3

0,0

-4,4

0,4

9,4

 

0,1

-1,1

Fødevarer og andre dagligvarer

0,5

-0,3

0,4

2,7

-1,2

3,1

 

0,8

3,0

Beklædning mv.

0,2

0,7

0,2

-46,9

-21,8

98,0

 

-0,6

-40,8

Andre forbrugsvarer

-0,9

0,9

-0,4

-3,3

4,2

8,6

 

-0,5

2,4

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2019

2020

 

2019

2020

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj.
 

Mar.
 

Apr.*
 

Maj.*
 

 

Mar.
-Maj.

Mar.
-Maj.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

102,3

104,5

108,5

97,2

101,7

114,2

 

105,1

104,4

Fødevarer og andre dagligvarer

100,2

100,4

103,1

103,1

102,8

110,9

 

101,2

105,6

Beklædning mv.

84,5

93,5

100,0

40,4

38,9

81,7

 

92,7

53,7

Andre forbrugsvarer

108,4

111,4

116,0

103,6

114,4

124,9

 

111,9

114,3

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

0,9

3,2

-0,8

-4,9

-2,7

5,3

 

1,0

-0,7

Fødevarer og andre dagligvarer

-2,8

6,2

-1,7

2,9

2,4

7,6

 

0,4

4,3

Beklædning mv.

4,0

-3,9

-5,3

-52,1

-58,4

-18,3

 

-2,2

-42,1

Andre forbrugsvarer

4,1

1,8

1,1

-4,4

2,8

7,6

 

2,3

2,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks.

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+9,4 %
April - maj 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

25. juni 2020 - Nr. 247

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation